רפורמה ברישוי עסקים - פרסום מפרטים להערות הציבור

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים, פועלים משרדים הפנים והגופים נותני האישור (הגנ"ס, משטרה, עבודה, חקלאות, בריאות וכבאות) לקדם את פרסומם של מפרטים אחידים.

 

כחלק מתהליך הכתיבה, מפורסמות טיוטות המפרטים האחידים להערות הציבור למשך 60 ימים. לאחר שלב קבלת הערות הציבור, נותני האישור ידונו בהערות בתוך 120 ימים, ויבחנו את האפשרות לעדכן את טיוטת המפרט. לאחר מכן יועבר הנוסח הסופי לפרסום ברשומות, ועם פרסומו יהפוך למחייב.

 

באתר הרפורמה פורסמו להערות הציבור טיוטות של 4 מפרטים אחידים:

  • 3.2 א' - חקלאות, בעלי חיים - בעלי חיים, לרבות ימיים: בעלי חיים, למעט עופות - גידולם, אחזקתם, טיפול בהם (ללא הפרק של המשרד להגנת הסביבה, הפרק יפורסם לאחר שהמשרד להגנת הסביבה ישלים את העבודה עליו ויעביר לידי משרד הפנים).
  • 4.7 ב' - מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם - אחסונו (ללא הפרק של משרד הבריאות, הפרק יפורסם לאחר שמשרד הבריאות ישלים את העבודה עליו ויעביר לידי משרד הפנים).
  • 6.9 א' - מסחר ושונות - רוכלות: רוכלות מזון (רק הפרק של משרד הבריאות. טיוטת המפרט האחיד פורסמה בפברואר 2017. עקב חלוף הזמן והשינויים בדרישות משרד הבריאות, מפורסם מחדש להערות הציבור רק הפרק של משרד הבריאות).
  • 7.4 א' - עינוג ציבורי, נופש וספורט - מים - נופש: בריכת שחייה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש (ללא הפרק של משרד הבריאות, הפרק יפורסם לאחר שמשרד הבריאות ישלים את העבודה עליו ויעביר לידי משרד הפנים).

אנו מזמינים אתכם לעיין בטיוטת המפרטים האחידים ולהעביר את הערותיכם בהתאם להנחיות לכתובת המייל: business@moin.gov.il

למידע נוסף בתחום זה