אושר צו להארכה אוטומטית של אישורים רגולטוריים

אנו שמחים לעדכן שבהמשך לפעילות הלשכה, ביום 14.9.2020 אושר בועדת החוקה של הכנסת צו של ראש הממשלה להארכה אוטומטית של מגוון אישורים ובין היתר בהקשר של רישוי עסקים ואישורי יבוא.

*ביום 30.9.2020 פורסם הצו ברשומות*

שימו לב - הצו פורסם ברשומות - לחצו כאן

 

לפי הצו שאושר מתוקף חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), להלן ההארכות שאמורות לחול אוטומטית על מגוון רחב של אישורים:

  • אישורים שיפקעו בספטמבר יוארכו אוטומטית ב-3 חודשים נוספים.
  • אישורים שיפקעו באוקטובר או נובמבר יוארכו אוטומטית ב-10 שבועות נוספים.
  • אישורים שפקעו ביולי ואוגוסט והוארכו לפי החוק שאושר ביוני 2020 בעשרה שבועות יוארכו בשבועיים נוספים (כך "שישלימו" הארכה של שלושה חודשים).
  • במהלך הדיון נמסר מהייעוץ המשפטי של משרד רוה"מ שהוביל את אישור הצו שאישורים שהוארכו בעבר לפי התקש"ח או החוק ושתוקפם מסתיים בין ספטמבר לנובמבר לא יקבלו ארכה נוספת.

יש מספר מוגבל של חריגים לכלל זה שמפורטים בנוסח החוק.

ביחס למועדי ההארכה, איריס סעדון, מנהלת תחום בכירה סיווג וחוקיות היבוא במינהל המכס שלחה אלינו ביום 1.10.2020 את ההבהרה הבאה:

א. אישורים רגולטוריים שמועד פקיעת תוקפם המקורי חל בין 01.07.20 ועד ליום 30.09.20 יוארכו בשלושה חודשים, כלומר לכל המאוחר עד ליום 31.12.20.
ב. אישורים רגולטורים שמועד פקיעת תוקפם המקורי חל בין 01.10.20 ועד ליום 30.11.20 יוארכו בעשרה שבועות נוספים כלומר לכל המאוחר עד יום 09.02.21.

 

יצויין כי שר הכלכלה ביקש להחריג לפי התוספת השלישית לחוק שני סוגי אישורים נוספים עליהם ההארכה האוטומטית לא תחול - לחצו כאן לפרסום ברשומות (קובץ תקנות 8780)

  1. רישיונות יבוא בפטור ממכס בהתאם לסעיף 2(ד) לצו יבוא חופשי, תשע"ד – 2014.
  2. רשיונות יבוא מסחרי ואישי ליבוא כלי איירסופט, חלקי חילוף לאיירסופט וכדורים לאיירסופט, וכן רישיונות יבוא לזיקוקים (טובין המסווגים בפרטי המכס המפורטים להלן: 36.04, 93.04.0020, 93.05.9900 ו– 93.06.901000/2 לעניין כדורי איירסופט).

גם ביחס לכך שלחה לנו איריס סעדון את ההבהרה הבאה: ההארכה אינה חלה במקרים הכלולים בתוספת השלישית ולכן אישורים המתייחסים למקרים אלה אינם מקבלים הארכת תוקף.

 

כאמור, הצו שמאפשר את ההארכות האוטומטיות נכנס לתוקפו עם פרסומו ברשומות, כלומר ביום 30.9.2020.

  • קישור להסבר ביחס לצו זהלחצו כאן 
  • קישור להנחיות של המשרד להגנת הסביבה לעניין דחיית מועדים של רישוי סביבתי (דוגמת היתר רעלים או היתר פליטה)- לחצו כאן

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה