הבהרה לעניין סיווג מוצרי ציוד רפואי הנוגעים למשבר קורונה

ארגון המכס העולמי פרסם מסמך לעניין סיווג מוצרי ציוד רפואי הנוגעים למשבר קורונה 

קישור לעיון במסמך המלא

 

בהמשך לפרסום זה, ד"ר בוריס גינזבורג, מעריך ראשי בהנהלת המכס שלח לנו את ההודעה הבאה:

1. המכס התבקש לתת הבהרה לסיווג של מסכות פנים הכוללות שסתום קבוע או פילטר קבוע שניתן להחלפה:

  • למסכות אלה הסיווג יקבע בפרט 90.20, בהתאם לפרסום של ארגון המכס העולמי, בסעיף ישראלי 0021 המתייחס למכשירי נשימה שאינם צריכים התקני הזנה.
  • עדכון מיום 27.4.2020: ד"ר בוריס גינזבורג מעדכן כי לאחר בחינת הנושא ולאור תוצאות הבחינה החוזרת של הטובין עמדת הסיווג של המכס נשארת בעינה. הסיווג של מסכות פנים מבד לחבישה על האף ועל הפה, אשר כוללות שסתום נשיפה (כמו בתמונה) נקבע בפרט 90.20.0021 המתייחס למכשירי נשימה עם חלקים מכניים שאינם צריכים התקני הזנה.
  • עדכון מיום 4.5.2020: בהמשך להחלטת הסיווג מיום 27.4.2020, בדק המכס את הנושא מול ארגון המכס העולמי ובהמשך לכך הוציא בוריס גינזבורג את הודעתו הבאה- בעקבות פניית המכס בעניין סיווג מסכות בד עם שסתום נשיפה אל ארגון המכס העולמי הובהר, כי סיווג מסכות אלה צ"ל בפרט 63.079090 או 63.07.9010 לפי העניין ולא בפרט 90.20.0021. ארגון המכס העולמי אינו רואה בשסתום פסיבי פשוט חלק מכני אשר פרט 90.20 מתייחס אליו. לפיכך מסכת בד עם שסתום אינה מכשיר נשימה, הבהרת הסיווג שיצאה ביום 27.04.20 מבוטלת.

2. המכס התבקש לתת הבהרה לסיווג של מגיני פנים עם תושבת ראש וחלון מפלסטיק שקוף: 

  • לטובין אלה הסיווג יקבע בפרט 39.26, בהתאם לפרסום של ארגון המכס העולמי שלהלן, אך בסעיף ישראלי 9020 המתייחס בין היתר למגיני פנים.

3. המכס התבקש לתת הבהרה לסיווג של ערכות בדיקה המשמשות במאבק נגד הווירוס:

  • סיווגה של ערכות בדיקה המבוססות על זיהוי המבנה הגנטי של הווירוס, בדיקת PCR, יקבע בפרט 38.22, בהתאם לפרסום של ארגון המכס העולמי שלהלן, בסעיף ישראלי 0090.
  • סיווגה של ערכות בדיקה המבוססות על איתור נוגדנים של מערכת החיסון, בדיקה סרולוגית, יקבע בפרט 30.02, בהתאם לפרסום של ארגון המכס העולמי, בסעיף ישראלי 1590.
למידע נוסף בתחום זה