בקשה לביטול דוחות בנושא הפרת צו בריאות

שירות זה מאפשר להגיש דרך האינטרנט בקשה לביטול תשלום, או בקשה להישפט, בשל קנס שניתן בעקבות הפרת צו בריאות העם לפי תקנות שעת חירום.

להלן קישור לידיעה באתר למשרד לבטחון פנים

למידע נוסף בתחום זה