הארכת תוקף קרנה זר כתוצאה ממשבר הקורונה

הארכת תוקף של קרנה זר שנמצא בישראל בימים אלו ולא יכול לצאת מישראל כתוצאה ממגפת הקורונה.

המכס הישראלי האריך את תוקפם של פנקסי הקרנה הזרים הנמצאים בארץ ולא יכלו לצאת כתוצאה ממגפת הקורונה לפי הפירוט הבא:

פנקסי קרנה שתוקפם הוא בין התאריכים: 1.1.2020 ל – 1.6.2020 ונמצאים בישראל כרגע קיבלו תוקף חדש שהוא 1.7.2020.

*התוקף החדש מעודכן כבר במערכת מכס שער עולמי, אין צורך בהפקת קרנה חלופי או כל מסמך אחר.

 

במידה ומשהו נתקלתם בבעיה, מוזמנים לפנות למל לוי:

בטלפון: 5631009 – 03 

לדוא"ל: malil@chabmer.org.il

למידע נוסף בתחום זה