פרסום ברשומות - צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (הוראת שעה) (מס' 3), התש"ף-2020 - פטור לשיווק בנזין עם לחץ האדים עד 80 קילופסקל עד 30.6.2020

בפרסום 8579 בילקוט הפרסומים הכריזו על הארכת צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (הוראת שעה) (מס' 3) (תיקון), התש"ף–2020 בעניין התקן 90 חלק 2 בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת. הצו, שאיפשר להאריך את תקופת השימוש בבנזין בעל לחץ אדים גבוה (עד 80 קילופסקל) עד 31.5.2020 (כמפורט בקובץ התקנות 8463), מאריך אותה כעת עד ל-30.6.2020.

 

הצו פורסם בעקבות פניה של מינהל הדלק והגז לממונה על התקינה, לפיה קיים צורך במתן פטור לצורך שיווק עד ליום ה-30.6.2020 של מלאי הבנזין עם לחץ האדים עד 80 [קילופסקל] שמתאים לחודשי המעבר והחורף.

בנוסף, מהות הצו הנה הרחבת תקופת הייצור והייבוא של בנזין עם לחץ האדים הנמוך, המתאים לתקופת הקיץ (עד 60 [קילופסקל]), במקום בתקופה שבין ה-15 באפריל ל-30 באפריל הקבועה היום בתקן, לתקופה שבין ה-8 באפריל שהוארכה כעת עד ל-30.6.2020.

מטרתו של הצו- הקטנת הנזק הכרוך בהחזקת מלאי בנזין בעל לחץ אדים גבוה (עד 80 [קילופסקל]), המיועד לשימוש בחורף, בתקופת הקיץ וזאת בכדי להקטין את הפגיעה הכלכלית ולהפחית את הפגיעה באיכות הסביבה.

למידע נוסף בתחום זה