ההנחיות משרד להגנת הסביבה לבעלי רישיונות והתרים מכח שלושה חוקים (חוק אוויר נקי, חוק חומרים מסכנים וחוק רישוי עסקים)

המשרד להגנת הסביבה פרסם מדריך לעסקים במתן שירות בתחומי רישיונות והיתרים

מפעלים ועסקים הנתקלים בקשיים, דוגמת הוצאה או חידוש של שינוי היתרים ורישיונות, יכולים לפנות לאנשי הקשר הקבועים במחוזות ובמטה המשרד.

  • לרשותכם הנחיות כלליות מטעם המשרד להגנת הסביבה למחזיקי היתרים ורישיונות לתקופה של השבתת המשק באופן חלקי או מלא.
  • נפתח מענה נוסף למפעלים ולעסקים הנתקלים בקשיים בכל הנוגע להוצאת היתרים ורישיונות במוקד הסביבה 6911*
  • שעות המענה בימי חול מ-9:00 עד 16:00.

 

מצ"ב הנחיות מהמשרד להגנת הסביבה לעיונכם

למידע נוסף בתחום זה