התפרסם צו יצוא חופשי (הוראת שעה), התש"ף 2020- צורך ברישיון ליצוא אישי של מכשירים ומכונות הנשמה עד 30.4.2020

אבי ארדיטי, ראש מינהל המכס הודיע כי בצל משבר הקורונה, פורסם מק"ח 1909, שענינו איסור יצוא ממדינת ישראל של מכונות ומכשירי הנשמה ללא רישיון יצוא (עודכן צו ייבוא אישי בהוראת שעה, כך שביצוא אישי של מכשירים ומכונות הנשמה, יידרש רישיון יצוא).

בהתאם לצו זה ניתן יהיה לייצא מכשירים אלה אך ורק באמצעות רישיון יצוא שיונפק על ידי החטיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר שבמשרד הבריאות. הוראת שעה זו תהיה בתוקף עד ליום 30.4.2020.

קישור למק"ח 1909

קישור להודעתו המלאה של אבי ארדיטי 

למידע נוסף בתחום זה