על רקע משבר הקורונה- כוונת הממונה על התקינה לשינוי שיוך שורת מוצרים לקבוצות יבוא מקילות

עדכון 19.3.2020- קישור להחלטת הממונה בעניין זה

במסגרת היערכות משרדי ממשלה למצב המיוחד במשק נוכח התפשטות הקורונה, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מפעיל מספר מהלכים זמניים על מנת להבטיח המשכיות עסקית בתחום יבוא טובין המצריכים קבלת אישור תקן ועל מנת להקל על ציבור היבואנים ככל שניתן בעקבות הנסיבות המיוחדות שנגרמו עקב התפרצות הנגיף כאמור.

ראו הכוונה לעדכן קבוצות יבוא באופן מקל לתקופה זמנית לשורה של מוצרים שהוגדרו על ידי משרד הכלכלה כחיוניים (בהתאם לנקבע בפרק 3 "קבוצות יבוא" שבהנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי) בקישור הבא

מוזמנים להעביר הערות בפרטי ההתקשרות מטה. 

 

לשכת המסחר מוסיפה לפעול מול משרד הכלכלה להסרת חסמי יבוא נוספים בתקופה זו. חברי לשכה מוזמנים לפנות אלינו עם רגולציית יבוא שמכבידה עליהם במיוחד בתקופה זו וגם עם התייחסות למוצרים נוספים שנכון שיוגדרו כחיוניים ולכן נכון שגם בעניינם תעשה הקלה בקבוצות היבוא.

 

פרטי התקשרות:

 מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר בדוא"ל meravk@chamber.org.il או בטלפון 03-5631116

 

למידע נוסף בתחום זה