בג"צ קבע: על הממשלה לתקן מתווה שיצמצם את יכולתן של החנויות החיוניות למכור מוצרים לא חיוניים

ביום 2.2.2021 התקבלה הכרעת בג"צ בהליך 6939/20 אשר נסב סביב פרשנות תקנה 7(1) לתקנות הגבלת פעילות המאפשרת לחנויות שעיקר עיסוקן מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, לפתוח לקבלת קהל. העותרות הן חברות לממכר צעצועים, כלי כתיבה וכדומה אשר עתרו נגד ההפליה שנוצרה לטענתם בכך שחנויות אלו שהוגדרו חיוניות מוכרות מוצרים שאינם חיוניים, ובכלל זה אותם מוצרים שהם לא רשאים למכור, אלא באופן מקוון.


בהחלטת פה אחד נקבע כי על הממשלה לתקן בתוך 7 ימים את המתווה הקבוע היום בתקנה 7 (1), כך שתצומצם במידת האפשר היכולת של אותם בעלי עסקים למכור מוצרים לא חיוניים.


בג"צ בוחן את שלוש החלופות האפשריות לתיקון המתווה, ושולל את דעת המדינה לפיה לא ניתן ליישם חלופות אלו בשל קשיים משפטיים:
חלופה 1 – להותיר את מבחן "עיקר העיסוק" של אותם עסקים אבל להוסיף איסור על מכירת קטגוריות מוצרים ברורות, כגון צעצועים ובשמים.
חלופה 2 – להותיר את מבחן עיקר העיסוק אבל להוסיף איסור כולל על מכירת מוצרים לא חיוניים תוך נקיטת דוגמאות.
חלופה 3 – ביטול מבחן עיקר העיסוק וקביעה כי גם בתי עסק אלה יוכלו למכור מוצרי מזון, אופטיקה, היגיינה או תרופות בלבד, בדומה לקביעה לגבי העסקים בתקנה 7(3).


פסק הדין מונה את הקשיים שהציגה המדינה בכל חלופה ושולל אותם, תוך שהוא מבהיר כי כל אחד מהפתרונות הללו עדיף לעומת עוצמת הנזק שנגרם לכל יתר בעלי העסקים.
כעת נדרשת הממשלה לפעול לתיקון התקנות, ונותר לנו רק לקוות כי בתוך 7 ימים יסתיימו ימי הסגרים, וכלל המשק יחזור לפעילות.


מצ"ב החלטת בג"צ ליום 2.2.2021 בנושא של המוצרים המוצעים למכירה על ידי החנויות החיוניות שהותרו בקבלת קהל.

למידע נוסף בתחום זה