הגשת ערעורים על בידוד לא מוצדק לעובדי רשתות המזון והפארם

בעקבות פניות על דרישות לא מוצדקת לכניסת עובדים לבידוד ואי היכולת להגשת ערעור לעובדי רשתות המזון והפארם, משרד הכלכלה ומשרד הבריאות נענו לפנייתנו לקבלת כתובת ייעודית במשרד הבריאות להגשת ערעור, כאשר הכוונה היא לקבל תשובות מהירות לבקשות הערעור.

בשל אופי העיסוק והחשיבות של רשתות המזון והפארם, הרשתות לא יכולות להרשות לעצמן, שהייה בלתי מוצדקת של עובדיהם בבידוד.

במידה והעובד לא עבר על בתקנה 3ה(ד) לצו בריאות העם (בידוד בית הוראות שונות): על אף האמור בסעיף 2, נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם חולה במקום עבודתו בעת שעטה מסכה לפי סעיף קטן (א), לא חייב בידוד, בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את הוראות הסעיף האמור;

"נותן שירות חיוני"
הוא – מי שעוסק במתן שירות לציבור במקום עבודה חיוני, ובכלל זה עובד במקום למכירת מזון או בבית מרקחת.


על מנת להגיש בקשה עליכם:

  1. למלא את הפורמט בקובץ אסקל המצורף בקישור
  2. לשלוח את קובץ האקסל למייל של מוקד ההשגות שמטפל באופן ייעודי בצוותי רפואה, בטחון וקבוצות עובדים של מפעלים חיוניים: quarant.appeal@MOH.GOV.IL

חשוב להדגיש שהפניה צריכה להיות של המעסיק בלבד ולא של העובד.

למידע נוסף בתחום זה