דרישת תיעוד ורישום של לקוחות בבתי עסק מבוטלת

בעקבות פעילות אינטנסיבית שלנו מול משרד הכלכלה לשינוי התקנות, נמחקה הדרישה ממעסיקים אשר אימצו תו סגול לנהל רישום, ככל האפשר ממוחשב, של מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה וכן מספר התשאולים ומדידות החום שבוצעו על ידי המעסיק.

בתיקון לתקנות לשעת חירום הגבלת עובדים, אשר פורסם ביום 4.6.2020, נמחק דרישה זו (סעיף 6 לתוספת השנייה).

 

בתקנות הגבלת פעילות קיימת דרישה כי בטרם כניסה למקום עבודה על המעסיק, או מי מטעמו לשאול את הנכנסים למקום העבודה:
• האם אתה משתעל?
• האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
• האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

 

חובה זו הוחלה גם על מעסיקים אשר מבקשים לאמץ תו סגול מכוח תקנות הגבלת עובדים והם נדרשו לשאול את לקוחותיהם ולתעד את התשאולים הללו. כתוצאה מכך, מעסיקים רבים פתרו חובה זו בצורה של שאלון/הצהרה מודפסת עליה חתם הלקוח/עובד, או אפליקציה/לינק לנייד במסגרתה משיבים על שלוש השאלות וחותמים. במקביל לכך, הרשות להגנת הפרטיות הוציאה הבהרה ברורה כי התשאול באמצעות טופס או אפליקציה אסור ונחשב לפגיעה בפרטיות של הנשאלים. מצב אשר העמיד עסקים רבים בסיטואציה בלתי אפשרית.

 

לאור בעייתיות הנושא ופניות רבות מחברי לשכה, עו"ד קרן חן- סופר, פנתה לנציגי משרד הכלכלה בבקשה לבטל דרישה זו . היום התבשרנו כי דרישת התיעוד והרישום הוסרה מהתקנות.

למידע נוסף בתחום זה