נשיאות המעסיקים והעסקים לראש הממשלה: בטל את ההתייקרות במס הארנונה לשנת 2021 בשל משבר הקורונה

לאור העדכון של משרד הפנים כי הארנונה תעלה ב 1.1% בשנת 2011, ראשי נשיאות המעסיקים והעסקים פנו בדחיפות אל ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, בדרישה כי ינחה לבטל את ההתייקרות במס הארנונה לשנת 2021 בשיעור 1.1%, בשל משבר הקורונה.

 

ראשי הנשיאות - ד"ר רון תומר נשיא התאחדות התעשיינים, עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר, אבשלום (אבו) וילן מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל – כותבים לראש הממשלה, "אנו מבקשים כי ממשלת ישראל תפעל לתיקון חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תוך השבת מקדם ההתייעלות השנתי בגובה 20% לפחות מגובה העדכון השנתי, וביטול ההצמדה לשכר במגזר הציבורי, כך שהתייקרות הארנונה תהיה בגובה מדד המחירים לצרכן. בנוסף, נבקש כי תורה על הקפאת עליית מס הארנונה בשנת 2021, כולל איסור על העלאות חריגות וביטול אגרות השמירה."

 

עוד נכתב כי "בימים בהם כל המגזר העסקי וכל משק בית בישראל עוברים תהליכי צמצום והתייעלות, הופתענו לגלות כי ממשלת ישראל לא קיבלה החלטה על התייעלות גם ברשויות המקומיות והחליטה להמשיך לייקר את מס הארנונה גם בשנה הבאה בשל התייקרות השכר במגזר הציבורי. זאת, כאשר תשלומי מיסי הארנונה השנתיים על המגזר הפרטי והעסקי בישראל הנם מהגבוהים בעולם ועולים על 30 מיליארד ₪ בשנה (!)."

 

"המגזר העסקי והציבור בישראל עומד משתאה לנוכח הפער בין המציאות כפי שרואה אותה כלל הציבור בישראל, והמציאות כפי שנתפסת בקרב מקבלי ההחלטות. הפער הזה אינו בר קיימא ועלול להוביל תהליכים הרסניים לכלכלה ולחברה בישראל."

 

מבדיקת איגוד לשכות המסחר עולה כי שיעור עדכון מס הארנונה לשנת 2021 המורכב משני מדדים, התייקר בעיקר כתוצאה מעליית השכר במגזר הציבורי: מדד השכר במגזר הציבורי התייקר ב 1.4% ואילו מדד המחירים לצרכן רשם ירידה של 0.30%.

 

רצ"ב הפניה המלאה

למידע נוסף בתחום זה