נשיא איגוד לשכות המסחר לנגיד בנק ישראל: יש להעמיד בדחיפות מקורות מימון לנותני אשראי שאינם בנקאיים

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר פנה ביום 12.5.2020 אל פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל בדרישה להעמיד בדחיפות מקורות מימון לנותני אשראי שאינם בנקאיים: "בימים אלה חברות האשראי משמשות כצינור החמצן של לא מעט עסקים קטנים ובינוניים, עצמאיים ויחידים, שהמערכת הבנקאית דוחה את בקשות ההלוואות שלהם מסיבות שונות. בנוסף, תאגידים בנקאיים צמצמו גם את העמדת האשראי לגופים שאינם בנקאיים, או שהם מאפשרים העמדת אשראי כאמור אך בריבית גבוהה יותר מבעבר, מה שמעצים את הפגיעה בציבור."

 

כידוע, ביום 7.4.2020 השיק בנק ישראל תכנית להלוואות מוניטרית בסך של 5 מיליארד ₪, למתן מימון לתאגידים בנקאיים בריבית קבועה של 0.1% כנגד ביטחונות, בכדי להגדיל את היצע האשראי שהבנקים יעמידו לעסקים קטנים ובינוניים. בעוד שרק המערכת הבנקאית מסוגלת לגייס הון זול, בין אם בדרך של פיקדונות וחסכונות מהציבור, ובין אם בדרך של הלוואה מוניטרית מבנק ישראל בריבית של 0.1%, הרי שחברות אשראי שאינן בנקאיות, תלויות בגיוס אשראי בעיקר ממקורות בנקאיים או ממקורות אחרים, בעלות גבוהה יותר.
,בתנאים אלו יכולת הפעולה של חברות האשראי שאינן בנקאיות מוגבלת. אדגיש, שאך לפני מספר שנים מדינת ישראל עודדה הקמת מערך אשראי שאינו בנקאי, בכדי לגוון ולהוזיל את עלויות האשראי במשק. צעד זה של המדינה הוכיח את עצמו וחולל תחרות אמיתית למערכת הבנקאית בשחרור מחנק האשראי למשק, והוזלת העלויות למשקי הבית ולעסקים."

 

לדברי לין, "לבנק ישראל מוקנית סמכות מפורשת בסעיף 36(5) לחוק בנק ישראל, להעמיד מימון לגופים פיננסיים שאינם בנקאיים בנסיבות חריגות, כאשר אין מחלוקת כי משבר הקורונה שפוגע ביכולת של המגזר העסקי והפרטי לקבל הלוואות, הינו מצב חריג. על כן, רק מהלך מהיר של העמדת מימון לגופי האשראי שאינם בנקאיים מקרן ההלוואות המוניטריות שהקים בנק ישראל, תאפשר לגופים אלו למנף את האשראי ולהעניקו למשקי הבית ולעסקים קטנים ובינוניים. כאמור, חלק משמעותי מעסקים קטנים ובינוניים אלו סורבו מלקבל אשראי מהבנקים, ואם לא נייצר לגופי האשראי שאינם בנקאיים מקורות מימון, נעלנו את האפשרות למתן האשראי לאותם עסקים קטנים ובינוניים, שלכלכלה ולמשק יש אינטרס מהותי בהמשך קיומם ופעילותם.
"מה גם שהיקף ההלוואות שיינתן בסופו של יום על-ידי גופי האשראי שאינם בנקאיים, יהיה אף גבוה יותר מגובה העמדת המימון על-ידי בנק ישראל, שכן חברות האשראי יכולות לנצל את מקורות המימון מבנק ישראל, על מנת למנף את האשראי שהן יכולות להעמיד לטובת לקוחותיהם, עצמאיים, עסקים ויחידים."

 

רצ"ב הפניה המלאה

למידע נוסף בתחום זה