חזרה לשגרה - הנחיות החזרת מערכות לפעולה אחרי השבתה

משרד הבריאות פרסם (30.3.2020) נוהל המשכיות עסקית. המסמך נועד להנחות מנהלי אתרים ועסקים בבואם להחזיר את המערכות לשימוש שגרתי אחרי השבתה קצרה או ממושכת.

מספר הערות לתוכן המסמך:

  • המסמך מיועד לאתרים ועסקים שהושבתו ויושבתו באופן חלקי או מוחלט בשל נסיבות אירוע התחלואה הנרחב של הקורונה: עסקי אירוח ולינה, בריכות שחיה, בריכות זרמים, בתי אוכל.
  • לפני הפעלת המערכת על מנהל האתר לבצע הערכת סיכונים, על מנת להבטיח ככל הניתן את איכות המים והמזון שיסופקו מחלקי המערכת השונים שהיו מושבתי.
  • לפני הפעלת המערכת, מנהל האתר ידאג לתעד את כל הפעולות שנקט ותוצאות הדיגומים, שיהיו זמינים לבקשת רשות הבריאות.
  • רשות הבריאות יכולה בהתאם לשיקול דעתה, ולאחר הכרת נתוני האתר, להחמיר או להקל בתנאים שלהלן
  • הנחיות אלה מבקשות לסייע בידי הנוגעים בדבר להחזיר את המערכות לשגרה. עם זאת מודגש כי בכל הנוגע לשמירה על אביזרים, מכשור וציוד שהושבתו, יש להתייעץ גם עם יצרנים, חברות אחזקה וכדומה.
  • הדרישות המפורטות להלן אינן באות במקום כל דרישה של גורמי אכיפה אחרים, וביצוען אינו פוטר מדרישות, תקנות והנחיות אחרות (בנושאי בטיחות, סביבה, מיגון וכדומה).

מצ"ב הנחיות המלאות של משרד הבריאות כפי שפורסמו ב 30.3.2020

למידע נוסף בתחום זה