נשיא איגוד לשכות המסחר לנגיד בנק ישראל: יש להזרים למשק 30 מיליארד דולר מהקרן הדולרית של בנק ישראל

לדברי לין, "נכון לסוף חודש פברואר 2020 יתרות המט"ח בבנק ישראל עמדו על למעלה מ - 130 מיליארד דולר. משרד האוצר במצוקה של איתור מקורות ומתקשה לחסוך בהוצאות המגזר הציבורי או לבטל פטורים ממס.

"זו בדיוק התקופה בה יש לייעד חלק מאותה כרית בטחון לשמירה על המגזר העסקי, מניעת הגדלת שיעור האבטלה ומניעת קריסת המשק.
מדיווחים מהשטח עולה שלעסקים אין תזרים מזומנים על מנת לשלם לעובדיהם את משכורת חודש מרץ, ותשלומים לספקים מושהים עקב אותה בעיית נזילות."

בד בבד, מציע לין אפשר לנקוט במספר צעדים חופפים שיקלו על מצוקת האשראי וימנעו משיכת כספים:

  • רכישת אג"ח ממשלתיות קצרות מועד, כדי להביא לריסון בגידול בתשואתן.
  • רכישות אג"ח קונצרני.
  • הורדת שיעור הריבית לאפס בדומה לנעשה בבנקים מרכזיים אחרים בעולם. מהלכים אלו קריטיים כדי להציל את שוק ההון בישראל וכדי למנוע התייקרות נוספת בעלויות הריבית שמשלמים משקי הבית ועסקים קטנים ובינוניים.


רצ"ב המכתב המלא לעיונכם

למידע נוסף בתחום זה