מענק שימור עובדים

המענק הינו מענק חד פעמי אשר יינתן בעבור החודשים ספטמבר - אוקטובר 2020. גובה המענק יעמוד על 5,000 שקלים לעובד ויקבע בהתאם לפגיעה של העסק בשילוב אחוז העובדים ששימר העסק במהלך התקופה, כלומר בהשוואה למצבת העובדים בחודשים ינואר – פברואר 2020 להלן:

  • ברמת פגיעה במחזור החברה העולה על 80%, במידה והעסק הצליח לשמר לפחות 40% ממצבת העובדים שלו ביחס למצבת העובדים בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
  • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 60-80%, במידה והעסק הצליח לשמר לפחות 55% ממצבת העובדים שלו ביחס למצבת העובדים בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
  • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 40-60%, במידה והעסק הצליח לשמר לפחות 70% ממצבת העובדים שלו ביחס למצבת העובדים בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
  • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 25-40%, במידה והעסק הצליח לשמר לפחות 80% ממצבת העובדים שלו ביחס למצבת העובדים בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.

 

לדוגמה - עסק שבינואר-פברואר 2020, העסיק 100 עובדים וחווה ירידה במחזור של 50% בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, והצליח לשמר 80 עובדים זכאי למענק בגובה 50,000 שקלים – 5,000 שקלים עבור כל עובד (סך הכל 10 עובדים) שמעל 70% ממצבת כוח האדם של העסק בינואר-פברואר 2020.

 

טופס הגשת הבקשה למענק והוראות הביצוע עתידים להתפרסם ע"י משרד האוצר בתאריך 15.11.2020.

למידע נוסף בתחום זה