זכאות לקבלת הנחה בארנונה

עסקים הזכאים למענק השתתפות בהוצאות קבועות של רשות המסים:

 • עסקים שמחזורם עד 200 מיליון ₪ והוכיחו פגיעה של 60% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.
 • עסקים שמחזורם 200-400 מיליון ₪ והוכיחו פגיעה של 80% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.
 • עוסק פטור ועוסק מורשה עד מחזור של 300 אלף ש"ח, אינו זקוק לאישור מרשות המיסים בדבר זכאות למענק הוצאות קבועות על מנת לקבל את מענק הארנונה.

(מדובר על נכסים המוחזקים ע"י העסק ומשולמת עליהם ארנונה לא למגורים)


הזכאות להנחה מארנונה תינתן חודשיים קדימה, על בסיס החודשיים הקודמים אשר לגביהם הוצהרה ונבדקה "זכאות למענק הוצאות קבועות", למעט תקופת הזכאות הראשונה שתינתן ל-3 חודשים על בסיס בדיקת הזכאות למענק בחודשיים שקדמו להם:

 • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים יוני-אוגוסט 2020 (שלושה חודשים) תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים מאי-יוני 2020
 • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים יולי-אוגוסט 2020
 • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים נובמבר-דצמבר 2020, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020. עקב הסגר השני במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר, רף הפגיעה ירד ל-25% בלבד. כמו כן, לחודשים אלו תינתן הנחה של 100% בארנונה.
 • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים ינואר-פברואר 2021, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים נובמבר-דצמבר 2020
 • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מרץ-אפריל 2021, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים ינואר-פברואר 2021-2020
 • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מאי-יוני 2021, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים מרץ-אפריל 2021


הגשת הבקשה:

 • קבלת אישור המענק ו/או זכאות למענק מרשות המסים.
 • לאחר קבלת המענק, או אישור מרשות המסים לזכאות יש להגיש את הבקשה להנחה מארנונה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. להגשת הבקשה – לחצו כאן.
 • שימו לב! אנו ממליצים בחום לא להמתין למועד האחרון, ולהגיש את הבקשה להנחה מיד עם סיום כל תקופה.
 • המידע בנוגע לעסקים שזכאים להנחה יועבר לרשויות המקומיות אחת לחודש והן ישפו את העסקים בהתאם.
 • על העסק מוטלת האחריות לוודא מול הרשות המקומית שבקשתו להנחה אכן הועברה והתקבלה.


בהתאם לתקנות, המועד האחרון להגשת בקשות להנחה מארנונה הוא 31.12.2022

למידע נוסף בתחום זה