מקדמה לקבלת מענק בעבור חודשים ספטמבר אוקטובר 2020

בהמשך להצעת החוק שאושרה ביום 29.09.2020 במליאת הכנסת, נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש בקשות למקדמה עבור מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה לפחות ב- 25% לעומת התקופה המקבילה ב- 2019.

 

תנאי הסף לקבלת המקדמה:

  • עסקים עם מחזור פעילות של עד 400 מיליון ש"ח, שצופים ירידה של לפחות 25% בחודשים ספטמבר אוקטובר 2020.
  • עסקים שקיבלו מענק השתתפות בהוצאות קבועות עבור החודשים מרץ-אפריל או מאי-יוני.

סכומי המקדמה יהיה בשיעור של 50% ממענק מרץ אפריל או מאי-יוני לפי בחירת המגישים.

את הבקשות למקדמה ,ניתן להגיש החל מהיום (ה-30 בספטמבר 2020) ועד ליום ה-31 באוקטובר 2020. להגשת הבקשות ולפרטים נוספים על המענק ותנאי הזכאות ניתן להיכנס לאתר רשות המסים.

למידע נוסף בתחום זה