מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים לתקופת הקורונה

עצמאים ושכירים בעלי שליטה בחברות מעטים, שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה, יכולים להגיש בקשה למענק. 

 

לפרטים נוספים – לחצו כאן.

להגשת הבקשה - לחצו כאן.

 

תנאי הזכאות למענק:

 • הוגש דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2018.
 • הוגש דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2019 לעסק שנפתח באותה השנה.
 • מי שהגישו דוח גם לשנת המס 2019, הזכאות למענק תחושב לפי הסכום הגבוה יותר מבין השתיים.
 • ניהלו פנקסי חשבונות קבילים לשנה הנבחנת.
 • העסק חווה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות ב"תקופת הזכאות" ביחס לחודשים אלו בשנת 2019, והוגשו דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות אלו.
 • עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה-1.3.2019, ההשוואה תיעשה למחזור הפעילות החודשי הממוצע מיום תחילת הפעילות עד 29.2.20. הממוצע יוכפל ב-2 חודשים.

 

תנאים נוספים – לעצמאים:

 • ניהול עסק במשך חצי שנה לפחות, מיום 31.10.2019.
 • סך ההכנסה החייבת מכל המקורות בשנה הרלוונטית (2018 או 2019), לא עלתה על 651,600 ₪.
 • הכנסה חייבת חודשית ממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עולה על 714 ₪ לחודש.
 • הכנסה חייבת חודשית ממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) בסכום של 40,000 ₪ ועד 54,300 ₪ - תקטין את המענק עד לסך של 6,000 ₪ לחודשיים.
 • הכנסה חייבת חודשית ממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) בסכום של מעל 54,300 ₪ תשלול את הזכאות למענק.

 

תנאים נוספים - לשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים:

 • שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים פעילה.
 • החברה שילמה להם משכורת חצי שנה לפחות, מיום 31.10.2019.
 • אינם זכאים לדמי אבטלה מביטוח לאומי, בשל הכנסתם זו.
 • סך ההכנסה החייבת מכל המקורות בשנה הרלוונטית (2018 או 2019), לא עלתה על 651,600 ₪.
 • הסכום המחושב הוא ההכנסה מכל המקורות יחד עם חלקם היחסי בהכנסות חברה, בהתאם לאחוז זכאותם לרווחים מהחברה.
 • ההכנסה החודשית הממוצעת ממשכורות מהחברות בהן הם בעלי שליטה עולה על 714 ₪ לחודש בשנה הרלוונטית (2018 או 2019).
 • ההכנסה החודשית הממוצעת ממשכורת מהחברות בהן הם בעלי שליטה בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) בסכום של 40,000 ₪ ועד 54,300 ₪ תקטין את המענק עד לסך של 6,000 ₪ לחודשיים.
 • ההכנסה החודשית הממוצעת ממשכורת מהחברות בהן הם בעלי שליטה בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) בסכום של מעל 54,300 ₪ תשלול את הזכאות למענק.

 

תקופות הזכאות שאושרו עד כה בחוק:

 • מאי-יוני 2020
 • יולי-אוגוסט 2020
 • ספטמבר-אוקטובר 2020
 • מענק עבור תקופות הזכאות נוספות עתידיות, מותנה בצו שיינתן על ידי שר האוצר, באישור ועדת הכספים.
  מועדי הגשת הבקשה לתקופות הזכאות לעצמאים ובעלי שליטה:
  המערכת להגשת בקשות למענק לחודשים מאי-יוני 2020, תהיה פתוחה בין התאריכים: 25.8-25.11.20
  פתיחת המערכת לתקופות הזכאות הבאות תפורסם באתר רשות המסים.


גובה המענק:

 • המענק החודשי הוא עד 7,500 ₪ לחודש.
 • המענק ישולם כמענק דו חודשי ולא יעלה על סך 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות.
 • מסכום המענק שישולם עבור תקופת הזכאות הראשונה, לחודשים מאי יוני 2020, יקוזז סכום המקדמה ששולם כמענק מידי בחודש יולי 2020.
 • אם סכום המקדמה גבוה מסכום המענק, או שאין זכאות למענק לתקופת זכאות זו - אין חובה להשיב את ההפרש (או את כל המענק במקרה של אי זכאות).


תהליך הגשת הבקשה:

 • לאחר הזדהות וכניסה לאזור האישי של רשות המסים, ניתן להיכנס לאזור הייעודי למענק זה, תחת הכותרת "מענק לעסקים לתקופת הקורונה".
 • מי שזכאים על פי המידע באתר - צריכים למלא הצהרה שתכלול בין היתר את הפרטים הבאים:
  1. העסק היה פעיל חצי שנה לפחות, החל מה-31.10.2019.
  2. שכירים בעלי שליטה – יש להצהיר שהחברה שילמה להם משכורת לפחות מיום 31.12.2019, והם אינם זכאים לדמי אבטלה מביטוח לאומי, בשל הכנסתם זו.
  3. מחזור ההכנסות של העסק או של החברות שבשליטתם, ירד בתקופת הזכאות, בשיעור של 40% לפחות, ביחס לתקופה המקבילה ב-2019.
  חשוב לוודא שפרטי חשבון הבנק לתשלום המענק מעודכנים ונכונים, לפני אישור הבקשה ושליחתה. אם הפרטים אינם נכונים - ניתן לעדכן אותם תוך כדי מילוי הבקשה.
  המענק יועבר לחשבון בנק בבעלות מבקשי המענק (או חשבון משותף) בלבד.
  אימות פרטי חשבון הבנק עשוי להימשך מספר ימים, ובסיומו תישלח הודעה (במסרון או בדואר אלקטרוני).
  המענק ישולם תוך 5 ימים ממועד השלמת אימות חשבון הבנק, ויופיע תחת השם "סיוע לעצמאים".

לפרטים נוספים – לחצו כאן.

להגשת הבקשה - לחצו כאן.

לפרטים נוספים וייעוץ ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל': 03-5631010, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה