מענק סיוע הוצאות קבועות לעסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪

בהמשך לתכנית הכלכלית שנקבעה לחודשים הקודמים, אושרה בכנסת תכנית כלכלית נוספת לצורך סיוע ממשלתי למשק אשר יאפשר לו להתמודד עם המשבר הכלכלי העמוק שבו הוא מצוי עקב ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ויקנה לו ודאות לטווח הבינוני, עד לחודש יוני 2021.

 

עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪, זכאים למענק אשר ייקבע על פי הנוסחה הבאה (לא פחות מ-6,000 ₪ ועד סכום של 500 אלף ₪):

(מחזור מצטבר חודשים רלוונטיים 2019) X (מקדם ירידה במחזור) X (מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות)

 

מקדם ירידה במחזור: נקבע לפי שיעור הירידה במחזור בחודשים בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019, באופן הבא:

  • ירידה של 40% עד 60% – 0.2
  • ירידה של 60% עד 80% – 0.35
  • ירידה של מעל 80% – 0.5


מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות ייקבע באופן הבא:

  • עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 1.5 מיליון ₪ -0.3
  • עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 1.5 מיליון ₪ ועד 400 מיליון ₪ -לפי הנוסחה הבאה
    (מקדם ההוצאות הקבועות – 1) ≤ 0.3

כאשר מקדם הוצאות קבועות הוא:

(90% מהתשומות השוטפות לשנת 2019 + הוצאות השכר שנחסכו בתקופת הקורונה)
                           המחזור השנתי של שנת 2019

 

תשומות שוטפות: למעט תשומות ציוד.
הוצאות שכר שנחסכו בתקופת הקורונה: סך סכום ממוצע השכר החודשי של עובד שהוצא לחל"ת או פוטר בשלושת החודשים שקדמו לחודש שבו הוצא לחל"ת או פוטר, מוכפל ב-1.25, מוכפל בחלק היחסי של התקופה שבה לא עבד בחודשים מרץ-אפריל, מוכפל ב-6.

לפרטים נוספים- לחצו כאן.


לפרטים נוספים וייעוץ ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל': 03-5631010, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il, liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה