הממשלה אישרה הנחות בארנונה לעסקים עד יוני 2021

משרד הפנים פרסם ביום 17.8.2020, כי הממשלה אישרה את הסיכום בין שר הפנים אריה דרעי ושר האוצר ישראל כ"ץ, בדבר מתווה חדש להנחות בתשלום ארנונה לעסקים.
על-פי המתווה, תוענק הנחה בהיקף של 95% מסך החיוב לעסקים שמחזורם עד 200 מיליון שקלים ושמחזור הכנסותיהם ירד בהיקף של מעל -60% ביחס לאותה תקופה אשתקד.

 

כמו כן, תוענק הנחה בהיקף של 95% גם לעסקים שמחזורם נע בין 200 מיליון שקלים ל- 400 מיליון שקלים ושנפגעו בהיקף של למעלה מ-80%. בד בבד, ישופו הרשויות המקומיות בסכום כולל של כ-2.2 מיליארד שקלים בשל אובדן ההכנסות בגין הנחות אלה.


מדובר במענקים דו חודשיים החל מיוני 2020, כאשר התקנות בנושא ייקבעו על ידי משרד הפנים, אמות המידה יקבעו בתיאום בין משרד הפנים למשרד האוצר והזכאות להנחה תיבחן ותינתן על בסיס דו חודשי. בגל הראשון העניק משרד הפנים פטור לעסקים בארנונה בסך 2.7 מיליארד שקלים.

למידע נוסף בתחום זה