תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים עם מסלול מהיר מותאם לתקופת הקורונה

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מסייעת למעסיקים לקלוט עובדים נוספים לשוק העבודה. התכנית עודכנה בהתאם לצו השעה ולשינויים בשוק העבודה, במטרה לתת מענה למשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה מנגיף הקורונה והיא כוללת הקלות משמעותיות במסלולים השונים וכן מסלול מהיר, שיאפשר מתן סיוע במינימום בירוקרטיה.


התכנית כוללת בין היתר, סקטורים רבים מענף המסחר והשירותים, בניהם: תיקון של מוצרי מתכת בהרכבה, מכונות וציוד, מסחר סיטוני וקמעוני בכלי רכב מנועיים ובאופנועים ותיקונם, שירותי אירוח, שירותי הסעדה ושירותי מזון אחרים, ביטוח, ביטוח משנה וקרנות פנסיה, פרט לביטוח לאומי חובה, פרסום, שירותי עיצוב מקצועיים, שירותי צילום, שירותי ניהול ותמיכה למשרדים, מוקדי שירות טלפוני, שירותי אריזה ותיקון מחשבים וציוד תקשורת.

 

לתכנית שלושת המסלולים האפשריים:

  • מסלול מהיר קורונה – למסלול זה רשאי להגיש בקשות מעסיק שמתחייב לקלוט עובדים החל מהעובד הראשון. במסלול זה ניתן להעסיק עובדים שלא זכאים למענק לפי חוק עידוד תעסוקה שאושר בחודש יוני, ובכלל זה עובדים מהציבור הכללי באזורי עדיפות לאומית (עוטף עזה, נגב, גולן ויישובי גבול) ובירושלים, בנוסף לעובדים מהאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך בכל הארץ (גברים בדואים מהנגב, נשים מהחברה הערבית - כולל נשים דרוזיות, בדואיות וצ'רקסיות, אנשים עם מוגבלות, חרדים והורים יחידים עצמאים). לאור אופיו המיוחד של מסלול זה, מגישי בקשות במסלול זה ידונו תחילה בשיטת כל הקודם זוכה, ההתחייבות לשנה בלבד, יינתן פטור מהגשת ערבות, אין חובה בדיווח על משרות בסיס, התשלום יינתן מיד לאחר הדיווח ודמי ההגשה למסלול זה הופחתו משמעותית.
  • אזורי עדיפות לאומית וירושלים – למסלול זה רשאי להגיש בקשות מעסיק שמתחייב לקלוט לפחות 3 עובדים, כאשר לפחות 70% מהעובדים החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.
  • כל הארץ - למסלול זה רשאי להגיש בקשות מעסיק שמתחייב לקלוט לפחות 3 עובדים, כאשר לפחות 90% מהעובדים החדשים מעבר למשרות הבסיס, יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

 

מה מקבלים?
סכום הסיוע עבור כל עובד הינו 20% - 30% מתוך עלות שכר העובד (מינימום 6,890 ₪ ברוטו ועד עלות של 16,000 שקלים) לתקופה של עד שנתיים, כך שעל כל עובד ניתן לקבל מענק של עד 115,200 שקלים.

בקשות ניתן להגיש עד תאריך 13/09/20 בשעה 15:00.

למידע נוסף - לחצו כאן.

 

מצ"ב טופס בקשה להשתתפות בתכנית להורדה

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה