ניתן להגיש בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות עבור המדווחים למע"מ על בסיס מזומן

רשות המסים פתחה ביום ב' (20.7.2020), את האפשרות להגיש בקשות למענק לעסקים עבור השתתפות בהוצאות קבועות לטובת בעלי עסקים המדווחים למע"מ על בסיס מזומן. חישוב ירידת המחזורים עבור עסקים אלה יתבסס על ירידת המחזורים בחודשים מרץ עד יוני 2020 בהשוואה לחודשים אלו אשתקד. בשלב זה, נפתחה האפשרות לעוסקים שטרם הגישו בקשה למענק.בתאריך 28.6.2020, אישרה הממשלה את החלטת שר האוצר, ותיקנה את החלטתה הקודמת בנוגע למענקי הסיוע לעסקים עבור השתתפות בהוצאות קבועות. התיקון מאפשר לעוסקים המדווחים על בסיס מזומן, שהפגיעה הכלכלית בעסק שלהם בשל התפשטות נגיף הקורונה וההגבלות במשק, באה לידי ביטוי בחודשים מאי ויוני 2020 (בשל שיטת "שוטף פלוס"), לבחור בין שני מסלולים לקבלת המענק:


מסלול א':
מסלול מידי – חישוב ירידת המחזורים בחודשים מרץ-אפריל 2020 , בהשוואה למרץ-אפריל 2019.

 

מסלול ב':
מסלול מאוחר - חישוב ירידת המחזורים בחודשים מרץ עד יוני 2020 , בהשוואה למרץ עד יוני 2019. המענק יחושב לפי המחזורים בארבעת החודשים מחולק ב-2.

בהתאם להחלטת הממשלה, עוסקים יוכלו לבחור במסלול המאוחר אם הם מתחייבים במס עם קבלת התמורה, ומקבלים את עיקר התקבולים השוטפים לעסקם למעלה מ-30 ימים מיום ביצוע העסקה. תנאי נוסף לזכאות לפי מסלול זה קובע כי ירידת המחזורים בחודשים מרץ ואפריל 2020 לעומת התקופה המקבילה אשתקד אינה עולה על 60% , וכן הגשת הדוחות התקופתיים למע"מ לחודשים מאי-יוני 2020, המוגשים בימים אלו.

עד היום, הוגשו 94,966 בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות, מתוכן אושרו 86,985 בקשות ו-3,356 נדחו. משמע, הטיפול ב-95.1% מכלל הבקשות הסתיים. 4,625 בקשות, המהוות 4.9%, עדיין נמצאות בתהליך בדיקה, למרביתן הועברו מקדמות בסך של כ-60% מסכום הבקשה.

 

* הגשת הבקשות במסלול המאוחר תתאפשר עד ל-1.11.2020.

* בהמשך תפתח האפשרות לשנות את מסלול הבקשה, ועד ל-14.8.2020 יכולים מי שהגישו בקשה במסלול המידי לשנות את בחירתם למסלול המאוחר.

* החל מ-14.8.2020 העוסקים יוכלו לבחור את המסלול המועדף עליהם ולא יוכלו לשנות את בחירתם.

למידע נוסף בתחום זה