הלוואות בערבות המדינה לעסקים בסיכון גבוה

משרד האוצר פרסם (22.6.2020) כי הקרן להעמדת הלוואות בערבות המדינה לעסקים בסיכון גבוה החלה את פעילותה.

 

במסגרת המסלול המוגבר לעסקים בסיכון גבוה, תעמיד המדינה לגופים המממנים המפעילים את הקרן, ערבות מדינה בשיעור של עד 60% מהיקף ההלוואות, במטרה לאפשר לעסקים נוספים לקבל סיוע תזרימי, בתנאים נוחים לתקופת החזר של עד חמש שנים, תקופת גרייס של שנה על הקרן ותשלום מלוא הריבית על ההלוואה במהלך השנה הראשונה על ידי המדינה.

 

בעלי עסק שכבר הגישו בקשה לקרן אך טרם קיבלו מענה, זכאים לפנות לגוף המממן אליו הוגשה הבקשה ולהודיע לו כי הם מבקשים שהבקשה תבחן במסגרת המסלול המוגבר לעסקים בסיכון.

 

המסלול נועד לתת סיוע לעסקים המאופיינים ברמת סיכון גבוהה מזו של אלה שקיבלו הלוואות במסגרת המסלול הרגיל בקרן, שיציגו ירידה של 50% או יותר במחזור חודש אפריל או חודש מאי 2020 ביחס לאותו מחזור בשנת 2019.

 

למידע נוסף אודות המסלול החדש, וללינק הגשת הבקשה - לחצו כאן

לעיונכם מצ"ב הודעת משרד האוצר.

למידע נוסף בתחום זה