בדיקת זכאות להנחה בתשלום ארנונה לעסקים עקב משבר הקורונה

הרשויות המקומיות יחויבו להעניק פטור מארנונה למשך 3 חודשים או לחלופין להעניק הנחה כוללת של 25% בתשלום עד סוף שנת 2020. הפטור יחול על התקופה שבין 1 במרץ ועד ל- 31 במאי.


התקנות חלות על המגזר העסקי לרבות משרדים שירותים ומסחר, תעשיה, בתי מלון בתי מלאכה חניונים ועוד. נכסים מסוימים יוחרגו ולא יהיו זכאים להנחה או לפטור מתשלום הארנונה.

 

בינהם: נכסים שסיווגם בנק וחברת ביטוח, מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס, מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס וקרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית, כמשמעותם בתקנות ארנונה כללית ברשויות המקומיות, מקום למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.

 

במידה והעסק שלכם עונה על הגדרת התקנות לפיהן הוא זכאי להנחה בארנונה ובפועל הרשות המקומית לא נתנה לעסק הנחה – הינכם מתבקשים לפנות ללירן אביטן, מאגף כלכלה במייל: liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה