שאלון לעסקים: החזרת עובדים מחל"ת בתקופת משבר הקורונה

איגוד לשכות המסחר מבקש לבחון את השפעתו של משבר הקורונה על התעסוקה במגזר העסקי ויעילותן של תכניות הסיוע. לצורך זה נודה לך על מילוי השאלון הקצר.

יודגש כי אנו מתחייבים שנתוני החברות יועבדו באופן אנונימי, ולא תינתן להם כל חשיפה שמית ופרטנית.

*
*
*
Change the CAPTCHA code
למידע נוסף בתחום זה