מענק לעצמאים לתקופת הקורונה - פעימה ראשונה: ניתנה הארכה עד 1 ביולי

עדכון: רשות המסים הודיעה על ארכה להגשת בקשות למענק הפעימה הראשונה לעצמאים עד ליום 1 ביולי 2020.

 

הממשלה אישרה תקנות שעת חירום - מענק סיוע לעצמאיים.

במסגרת התקנות, יקבלו עצמאיים העומדים בתנאי הסף, בפעימה הראשונה מענק סיוע בגובה של עד 6,000 ₪.

לצורך קבלת המענק, יש להגיש תביעה באמצעות טופס מקוון, באזור האישי באתר רשות המסים.

יש להגיש את הבקשה עד ה- 1.7.2020 .

מענק הסיוע בפעימה הראשונה יעמוד על 65% מהכנסתו הממוצעת לחודש מעסק של העצמאי לשנת 2018, ואם העסק נפתח בשנת 2019 בהתאם לנתוני שנת 2019 , אך סכום המענק לא יעלה על 6,000 ₪. יצוין, כי החל מהכנסה חודשית ממוצעת של 16,000 ₪ סכום המענק יפחת בהדרגה עד לסך של 3,000 ₪.

תנאי הסף לקבלת מענק הסיוע בפעימה הראשונה:

  • עצמאי אשר גילו היה לפחות 20 שנים בשנת 2019,  ושהוא בעל עסק פעיל לכל הפחות בכל תקופה שבין ה- 1.9.19 ל- 29.2.20.
  • הכנסתו החייבת של העצמאי לשנת המס 2018 אינה עולה על 240,000 ש"ח.
  • הכנסתו החייבת, החודשית, הממוצעת, מעסק של העצמאי, לשנת המס 2018, עולה על 2,000 ₪.
  • צירוף הכנסתם החייבת של העצמאי ובן זוגו לשנת המס 2018 אינה עולה על 340,000 ₪.
  • מחזור עסקאותיו של העצמאי בחודשים מרץ-אפריל 2020, ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25%. עסק שהחל את פעילותו לאחר יום 1.3.19 יבחן התנאי ביחס לממוצע מחזור העסקאות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 29.2.20.
  • העצמאי הגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018, ולגבי עסק שנפתח בשנת 2019 , דוח כאמור לשנת המס 2019 (ככול שהיה חייב בהגשת דוח) וכן, דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים.
  • לא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה, כאמור בסעיף 17א לחוק מענק עבודה.

המענק יחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב במע"מ.

להגשת הבקשה: לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה