עדכון מועדי הדיווח והתשלום למע"מ עבור החודשים מרץ - אפריל 2020

רשות המסים הודיעה היום כי מועדי הדיווח והתשלום למע"מ עבור התקופה של החודשים מרץ ואפריל 2020 עודכנו ויהיו כמפורט:

  • מועד הדיווח והתשלום על החודשים מרץ - אפריל של עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו-חודשי, נדחה עד לתאריך ה- 25 למאי 2020.
  • מועד הדיווח והתשלום של המדווחים דווח חד חודשי על חודש אפריל נדחה עד לתאריך 25 במאי 2020.
למידע נוסף בתחום זה