הקרן בערבות המדינה לעסקים גדולים

משרד האוצר פרסם היום הודעה על פיה, הקרן להעמדת הלוואות בערבות המדינה לעסקים גדולים יוצאת לדרך.
קרן תעניק הלוואות באמצעות בנקים וגופים מוסדיים שיבחרו להצטרף לקרן, לעסקים בעלי מחזור של 200 מיליון שקל ומעלה בענפים שנפגעו ממשבר הקורונה. 

בדומה לקרן ההלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים בינוניים, גם כאן תינתן תקופת חסד של 12 חודשים על ההלוואה.

 

פריסה – עד 5 שנים ועוד גרייס של  12 חודשים

  • סכום ההלוואה עד 8% מהמחזור השנתי, ולא יותר מ 100 מיליון שח (עבור חברות היטק יהיה סכום ההלוואה 8% מהמחזור או 8% מסך הוצאות מימון, לפי הגבוה מבין השתיים אך לא יותר מ 100 מיליון ₪).
  • עלות – ההלוואות ניתנו ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה
  • פיקדון – עד 5% בלבד

תנאי סף:

  • העסק רשום בישראל כחברה, אגודה שיתופית או עמותה
  • מחזור העסקיים בשנה שקדמה לבקשה עולה על 200 מיליון ₪
  • העסק מעסיק לפחות 100 עובדים בישראל
  • העסק נקלע לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה
  • לפחות 50% מהנכסים היצרניים או הקניין הרוחני של העסק רשומים בישראל
  • העסק לא קיבל הלוואה בקרן לעסקים קטנים ובינוניים להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.

להגשת בקשה לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה