שיקים חוזרים - הנחיות בנק ישראל

על מנת לסייע לאותם עסקים ומשקי בית שנקלעו לקשיים תזרימים באופן לא צפוי בעקבות משבר הקורונה, הפיקוח על הבנקים קבע כי תושהה הגבלת חשבונות בנק בשל צ'קים ללא כיסוי החל מה-4 במרץ 2020. ביום 17.6.2020 פורסמו ברשומות תקנות המסדירות נושא זה.

 

עם זאת, החזר צ'ק מסיבת אין כיסוי מספיק במהלך משבר הקורונה ימשיך להיות מדווח למאגר נתוני האשראי והדבר ישפיע על הדירוג הפיננסי של הלקוח. חשוב להבין שאמנם החזרת צ'ק לא תגרור הגבלה, ואולם, בפני מקבל הצ'ק תעמוד בהמשך האפשרות לפנות להוצאה לפועל לצורך הפעלת הליך גבייה (בהתאם למידע שיפורסם על ידי רשות האכיפה והגביה).

 

אם לקוח מבטל צ'ק שאין לו כיסוי, הצ'ק עדיין יוחזר מסיבת אין כיסוי. לכן מומלץ במקרים בהם לא קיים בחשבון כסף לכיסוי הצ'ק, לבקש מאותו אדם או גוף לו ניתן הצ'ק שלא יפקיד אותו בחשבון ולהגיע איתו להסדר חלופי.​

 

קישור לתקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק) כפי שפורסמו ברשומות ביום 17.6.2020

לשאלות ותשובות נוספות באתר בנק ישראל בעקבות משבר הקורונה לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה