עדכון מועדי הדיווח והתשלום למע"מ עבור החודשים ינואר פברואר 2020

רשות המיסים הודיעה היום כי מועדי הדיווח והתשלום למע"מ עבור התקופה של החודשים ינואר ופברואר 2020 עודכנו ויהיו כמפורט:

  • מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו-חודשי , נדחה עד לתאריך ה- 18 למאי 2020.
  • מועד הדיווח והתשלום של המדווחים דווח חד חודשי עד לתאריך ה- 26 במרץ 2020, הדיווח על חודש מרץ עד לתאריך 27 באפריל 2020

 

למידע נוסף בתחום זה