הארכת תוקף אישורים על תאומי מס משנת 2019

בתחילת השנה שלחה רשות המסים מכתבי הארכת תוקף לאישורי תאום מס של שנת 2019 לשנת 2020 לחלק מציבור הלקוחות.

 

בהתאם להערכת מצב שבוצעה ברשות המסים כחלק מההיערכות למאבק בנגיף הקורונה, הוחלט להעניק ארכה גורפת לאישורים על תאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2019 ,עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי 2020 ולא יאוחר מיום 13.06.2020

 

על כן, אישורי תאום מס שהונפקו בשנת 2019 יהיו תקפים עד לתשלום משכורת מאי 2020. המעסיקים מתבקשים לכבד אישורי תאום מס שתוקפם פג בשנת 2019 גם למשכורות ינואר- מאי 2020.


אזרחים אשר צריכים לערוך תאום מס חדש או לעדכן תאום מס קיים מתבקשים לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות:

1 . יישום לעריכת תיאום מס באינטרנט
2 . פניה למשרד השומה בבקשה לעריכת תאום מס באמצעות מערכת פניות הציבור מוצע להימנע מהגעה למשרדי השומה האזוריים

*מצורף לעיונכם מכתב מרו"ח פזית קילמן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת כפי שנשלח ב 15.3.2020

למידע נוסף בתחום זה