שר הפנים- ממליץ לכלל הרשויות המקומיות בישראל לדחות את הארנונה לבעלי עסקים עד ה-1.5.2020

כצעד מקל על בעלי העסקים, הנחה שר הפנים, אריה דרעי (15.3.2020) כי יש לאפשר לכלל הרשויות המקומיות בישראל לדחות את הארנונה לבעלי עסקים עד ה-1.5.2020.

השר דרעי ביקש מנציגי האוצר לבחון את ביטול הצורך בתשלומי ריבית פיגורים כתוצאה מדחיית תשלומי ארנונה ואגרות שונות לבעלי העסקים.
לאור הדחייה, הוקם צוות משותף למשרד הפנים, משרד האוצר ונציגי השלטון המקומי, אשר יבחן מתן סיוע לרשויות מוחלשות ככל שיתקלו בבעיה תזרימית בהמשך.
מאידך, על פי חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד הפנים, עו״ד יהודה זמרת, הורה השר דרעי לכל ראשי הרשויות כי אין בסמכותם להעניק פטורים גורפים והנחות בארנונה.

כמו כן, הורה השר דרעי, על הצוות לבחון צעדי סיוע לרשויות המקומיות המתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, להעמיד את כל הכלים לצורך מתן סיוע לרשויות המקומיות וכן לרכז הנחיות אחידות ומחייבות לכלל הרשויות.

למידע נוסף בתחום זה