עדכון: הפיקוח על הבנקים מעדכן על שורת הקלות בעקבות הקורונה

24.6.2020 - הפיקוח על הבנקים הורה לתאגידים הבנקאיים לסייע ללקוחות שנקלעו למשבר לצלוח את התקופה הקשה, וסייע להם ככל הניתן לשלם חובות מבלי לנקוט בהליכים משפטיים, ולסייע להם למנוע תפיחת חובות והידרדרות כלכלית. לצפייה במכתב של המפקח על בנקים - לחצו כאן

 

22.4.2020 - הפיקוח על הבנקים הודיע על הרחבת קבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאית.

 

בעקבות הנחיות משרד הבריאות על החלטות הממשלה על הקלה במגבלות הפעילות, ומתוך רצון לאפשר המשכיות במתן השירותים הבנקאיים לציבור הרחב, תוך שמירה על בריאות הציבור, להלן הנחיות הפיקוח:

  1. שיעור הסניפים שיהיו פתוחים לקהל לא יפחת מ- 30% מהמספר הכולל של סניפי התאגיד הבנקאי;
  2. סניפי הקהל ייקבעו בהתחשב בפיזור גיאוגרפי נאות של הסניפים וביכולת לספק שירותים בנקאיים לציבור רחב של לקוחות;
  3. סניפים אלו יתנו שירותי משיכה והפקדת מזומנים ושירותי משיכה והפקדת שיקים בלבד. שירותים אחרים יינתנו בכפוף לתיאום מראש ולזמינות השירות בסניף ובמוקדי השירות הטלפוני ובאמצעים הדיגיטליים;
  4. על התאגידים הבנקאיים להמשיך ולפעול לעידוד הלקוחות לעבור לקבלת שירותים בערוצים הדיגיטליים והטלפוניים;
  5. המפקחת על הבנקים רשאית לקבוע הוראות שונות לעניין פתיחת סניפים לקהל בימים מסוימים ולעניין השירותים שיינתנו בהם.

 

קישור למכתב ממפקחת על הבנקים - הנחיות נוספות בנוגע למתן שירות פרונטאלי ללקוחות הבנקים

קישור הודעה לעיתונות של בנק ישראל על הרחבת קבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאית

 

15.3.2020 - נגיד בנק ישראל, הודיע על שורת צעדי מדיניות שנוקט בנק ישראל להתמודדות עם משבר הקורונה, וההחלטות על הגבלת המשק.

 

להלן עיקרי הצעדים:
1. הקלות בתשלום החזרי משכנתאות, תוך דחיה של התשלום השוטף לתקופה של מספר חודשים.
2. הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שנקלעו לבעיית נזילות עקב המצב- במסגרת הקרן לעסקים קטנים שמפעילה המדינה, ובתוכניות עצמאיות ייעודיות שבנקים יצרו לטובת עסקים.
3. הצעות לפיקדונות מותאמים לתנודתיות בשווקים.
4. הצעות לשירותים דיגיטליים מורחבים מרחוק, כדי להקל על לקוחות שאינם מעוניינים או יכולים להגיע לסניפים בעת הזו, ובפרט הקמת מוקד טלפוני ייעודי לאזרחי מבוגרים.
5. מתן שירותי שליחים ללקוחות הנמצאים בבידוד.

יודגש, כי שירותים אלו ניתנים על פי השיקולים העסקיים והתפעוליים של כל בנק ובנק.

 

שירותים נוספים שיתאפשרו בימים הקרובים, בעקבות הקלות רגולטוריות שהפיקוח על הבנקים מפרסם היום:

1. הקלה במגבלות על הלוואות למשקי בית לכל מטרה, במשכון דירה. במטרה לתת מענה לצורכי האשראי של משקי הבית, בנק יהיה רשאי להעניק הלוואה לכל מטרה במשכון דירה (כלומר, הרחבת המשכנתא הקיימת של הלקוח, שלא לצורך רכישת דירה), בשיעור מימון עד 70% (טרם ההקלה המגבלה היא שיעור מימון של 50%). מתן ההלוואה בהתאם להקלה זו יהיה כפוף להצהרת הלווה כי החריגה משיעור מימון של 50% אינה למטרת רכישת דירה נוספת (דירה להשקעה).
2. הגדלת מסגרות אשראי למשקי בית ולעסקים - בנק יהיה רשאי להגדיל ללקוח את מסגרת האשראי (אוברדראפט) באופן חד צדדי, באותם תנאים בהם ניתנה המסגרת הקיימת, ובכך להקל על לקוחות שיקלעו לקשיים תזרימיים, או שעלולים לחזור להם שיקים מחוסר כיסוי. בנק שיעשה זאת יציג ללקוח מסמך המתעד את הגדלת המסגרת, גובה המסגרת החדשה ושיעור הריבית שיחול עליה.
3. הקלה שתאפשר לכלל הציבור לבצע פעולות בנקאיות מבלי להגיע לסניפים - על פי ההוראות הקיימות, הצטרפות לשירותים בנקאיים מרחוק, ללא הגעה בסניף ובאמצעות "בנקאות בתקשורת", נעשית אך ורק ביוזמת הלקוח. כדי לאפשר בעת הזו לכלל הלקוחות לבצע פעולות בנקאיות מרחוק מבלי צורך להגיע לסניף בנקים יוכלו להציע לכלל הלקוחות להצטרף מרחוק ל"בנקאות בתקשורת", לצורך קבלת מידע ולצורך ביצוע פעולות באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט, והאפליקציה הבנקאית.
4. אספקה סדירה של מזומנים במכשירים אוטומטיים - בכדי להמשיך ולשמור על אספקה סדירה של שירותי מזומן ללקוחות באמצעות הכספומטים, בנק ישראל מאפשר באופן זמני לשנות את תמהיל השטרות במכשירי המשיכה האוטומטיים ( למשל, להפחית בשטרות בעריכים של 20 ו-50 ש"ח, ולהגדיל את כמות השטרות בעריכים של 100 ו-200 ש"ח) כך שכל מכשיר יכיל בתוכו סכום כספי מקסימלי, ולקוחות יוכלו לצמצם את תדירות ההגעה שלהם למכשיר הכספומט הבנקאי.
5. הקלות (עתידיות) על לקוחות שחזרו להם שיקים - במידה ויוכרז אירוע חירום אזרחי הפיקוח על הבנקים יעשה שימוש בסמכותו להנחות את הבנקים לא להגביל חשבון או בעל חשבון בגין שקים שסורבו (תקופת ההשעיה מוגבלת בחוק ל-90 יום).
6. הלוואות לקבלנים - במטרה לתמוך בהמשך פעילות ענף הנדל"ן ולסייע לקבלנים לעמוד בצרכי המימון המתגברים, לנוכח הצפי של מחסור בעובדים ועיכובים בבניה, בנקים יוכלו להגדיל את האשראי לענף הבינוי והנדל"ן, כך שסך האשראי (בניכוי תשתיות לאומיות) יעלה משיעור של 20% ל- 22% מסך כל תיק האשראי של הבנק (סך המגבלה, כולל תשתיות, תעמוד על 24%).

לשאלות ותשובות בכל הנוגע להתנהלות מול המערכת הבנקאית בתקופת משבר הקורונה - אתר בנק ישראל

מצ"ב הנחיות בנוגע למתן שירות פרונטאלי ללקוחות הבנקים

למידע נוסף בתחום זה