רשות המסים - הארכת מועד הגשה לדיווח שנתי על ניכויים לשנת המס 2019

בכדי להקל על ציבור המעבידים/מנכים להגיש דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126 ) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856), החליט מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב להאריך את המועד להגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2019 , עד ליום ראשון ה- 31 במאי 2020. 

מצ"ב ההוראה המלאה מרשות המסים. 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה