אטא קרנה

אטא קרנה

פנקס מעבר מכס לדוגמאות מסחריות, אישור תעודות מקור, אימות חתימה, החתמת חשבון, אישור מכירה חופשית, ומכירה בייבוא.

למידע נוסף והשארת פרטים לחצו על כפתור "הזמנת שירות"

להזמנת השירות

השימוש בקרנה בפועל

מי רשאי להשתמש בקרנה אטא, וכיצד יש להחתימו בכל תחנת מכס

כל תושב, או חברה ישראלית רשאים להשתמש בקרנה א.ט.א המוצא בישראל. בפרט מומלץ השימוש בקרנה ליצואנים המבקשים להציג את מוצריהם לקניינים פוטנציאלים או בתערוכות לאמנים ולספורטאים היוצאים למופעים בחו"ל עם ציוד נלווה (תפאורה תלבושות, כלי נגינה, ציוד ספורטיבי וכו'וכן למדענים ולממציאים, המבקשים לעניין גורמים בחו"ל בהמצאותיהם, או בפיתוחים שעשו במוצריהם.

את הבעלים על הטובין רשאי לייצג כל מי ששמו מופיע על פני עטיפת הקרנה כנציגו של בעל הטובין, או מי שבידו יפוי כח מטעם הבעלים, החתום על ידי לשכת המסחר.

* לפני יציאת הקרנה לחו"ל יש לדאוג לחתום בחותמת החברה וחתימה על הכריכה הירוקה בחלקה התחתון בסעיף J.

כיצד להשתמש בקרנה בכל תחנת מכס

בעת היציאה מישראל

יש להחתים את פקידהמכס על כריכת הקרנה בסעיף H, על הספח הצהוב - EXPORTATIONCOUNTERFOIL (דף #F3,) כמו כן פקיד המכס בארץ יתלוש את השובר הצהוב - EXPORTATIONVOUCHER(דף # F6).

יש לוודא שכמות הפריטים שרשומה על הספחים אכן תואמת את כמות הפריטים שיוצאת בפועל. במידה ויוצאים רק חלק מהפריטים יש לקבל הנחיות מלשכת המסחר כיצד לפעול.

אי החתמת ספחים אלה על ידי המכס בארץ לא תאפשר כניסת הקרנה לחו"ל.

בעת הכניסה לחו"ל

יש להחתים את פקיד המכס עלהספח הלבן- IMPORTATION COUNTERFOIL (דף # F4), כמו כן פקיד המכס יתלוש את השובר הלבן- IMPORTATION VOUCHER (דף # F7).

לתשומת לבך, ישנן מדינות העשויות להגביל את זמן השהייה של הטובין לזמן שונה מתוקפו של הקרנה, הערה זו תצוין על ידי פקיד המכס בחו"ל בספח הלבן - IMPORTATION COUNTERFOIL. במקרה זה יש לייצא חזרה את הטובין תוך פרק הזמן שנקצב.

בעת היציאה מחו"ל

יש להחתים את פקיד המכס על הספח הלבן-RE-EXPORTATIONCOUNTERFOIL (דף # F4) כמו כן פקיד המכס יתלוש את השובר הלבן- VOCHERRE-EXPORTATION(דף #F8) .

בעת החזרה לישראל

יש להחתים את פקיד המכס על הספח הצהוב RE-IMPORTATION CONTERFOIL - (דף # F3), כמו כן יתלוש את השובר הצהוב - RE-IMPORTATION VOCHER (דף # F9).
_________________________________________________________


אם שוברים אלו לא יוחתמו כיאות - יוטלו לאחר זמן, תשלומי מכס וקנסות ע"י שלטונות המכס בחו"ל, ותשלומם יעשה מתוך הביטחונות שהופקדו בלשכה.

בהוצאת יהלומים בקרנה יש להחתים את הפיקוח בבורסה בעת היציאה והחזרה לישראל.

במידה ויוצאים לכמה מדינות יש לידע את לשכת המסחר על מנת לדאוג למלאי של ספחים ושוברים.

עם החזרה לישראל, יש להבטיח את החזרת הפנקס כולו למשרדי הלשכה. אם יתברר כי השוברים כולם נחתמו כיאות, תוחזר הערבות הבנקאית או הפיקדון במזומן. אם יתברר כי השימוש בפנקס לא היה כדין ,יעוכבו הערבות או הפיקדון. בנוסף יידרש תשלום לכסוי הוצאות הטפול של הלשכה בנושא.

אנו ממליצים לשמור עותק מהקרנה לפני החזרתו ללשכת המסחר.

פנייה לקבלת שירות

*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code

חדשות חמות