אטא קרנה

אטא קרנה

פנקס מעבר מכס לדוגמאות מסחריות, אישור תעודות מקור, אימות חתימה, החתמת חשבון, אישור מכירה חופשית, ומכירה בייבוא.

למידע נוסף והשארת פרטים לחצו על כפתור "הזמנת שירות"

להזמנת השירות

כיצד תנפיקו קרנה אטא, טפסים להורדה

להלן טפסים והסברים להנפקת הקרנה אטא

1. יש למלא ולחתום על טופס בקשה להנפקת פנקס קרנה אטא.

2. יש להכין רשימת טובין מוקלדת (לא בכתב יד) באנגלית מפורטת בשישה עותקים לפחות. במידה ויוצאים לכמה מדינות יש להתייעץ איתנו לגבי מספר העותקים הנדרש. דוגמא לרשימת הטובין יש בטופס הבקשה בעמ' השלישי.
רשימת הטובין תכלול פרטי הדוגמאות שמיוצאים באמצעות הקרנה תוך תיאורן המפורט, S/N, ציון ערך כל פריט, משקל כולל, ערכן הכולל וכן סה"כ פריטים היוצאים תחת אותו קרנה. במידה והפריט הוא מערכת יש לציין מה נכלל במערכת.
יצואנים, המייצאים ציוד בטחוני, חייבים לקבל רשיון יצוא מאפ"י ולמלא בטופס הבקשה הצהרה מיוחדת בנושא יצוא בטחוני.
רצוי להביא את חותמת החברה, כאשר באים להחתים את טפסי הקרנה.

3. יש להמציא ללשכת המסחר אחד משלוש הבטחונות הבאים:
- ערבות בנקאית צמודה לדולר, בגובה של 33% (לרוסיה 40%, להודו 60%) מערך הטובין, לתקופה של 3 חודשים מינימום.
- טופס התחייבות במסגרת הסדר עם חתמי ל-לוידס, הנעשה באמצעות האיגוד.
   לטופס הסדר עם חתמי לוידס לחץ כאן
- פקדון במזומן, בגובה 33% מערך הטובין (לרוסיה 40%, להודו 60%).
- מינימום ערבות/ פיקדון יהיה 1000 ש"ח.

4. יש לשלם דמי טיפול על פי תעריף לשכת המסחר המתעדכן מעת לעת. כאשר התעריף לשאינם חברים חברי האיגוד גבוה ב - 50% מהתעריף לחברי האיגוד. לקבלת התעריף ניתן ליצור קשר איתנו.


לאחר קבלת מסמכים אלו טפסי הקרנה יודפסו בלשכת המסחר.
ניתן לשלוח את הטפסים ל- carnet@chamber.org.il ובעת קבלת פנקס הקרנה בלשכה להמציא לנו את המקוריים.
אין תוקף לקרנה ללא דף הכריכה התחתון; ללא ציון תאריך פקיעת תוקף הקרנה, ללא תאריך, מספר סידורי וחותמת של לשכת המסחר.
הקרנה בנוי מטפסים שנתלשים במכסים בעת כל כניסה ויציאה. לפני כל נסיעה לחו"ל יש לודא שיש מספיק דפים פנימיים בקרנה הן עבור המכס הישראלי והן עבור המכס הזר. ללא דפים אלו לא תוכלו להשתמש בקרנה.

קבלת קהל מתבצעת בימים א - ה בין השעות 14.30 - 09.00 ברח' החשמונאים 84 תל אביב בקומה ג'.

הנפקת קרנה באמצעות קוד וסיסמא דרך האתר האינטרנט 
(יש לשלוח טופס בקשה מקורי ללשכת המסחר)

פנייה לקבלת שירות

*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code

חדשות חמות