נוהל יצואן מאושר

יצואן מאושר הינו יצואן העומד בתנאים שנקבעו ע"י מינהל המכס של מדינת היצוא באיחוד האירופי, אפט"א, בריטניה ותורכיה ורשאי, לשם הנאה מהטבות המכס בהתאם להסכם סחר, להוסיף "הצהרת מקור" על גבי חשבון טובין ללא הגבלה לעניין ערך הטובין, וזאת כתחליף להנפקת תעודות תנועה מסוג EUR-1 ו- EURO-MED, מבלי שייפגעו זכויותיו בהתאם להסכם. 

בהסכמי הסחר החופשי עליהם חתומה מדינת ישראל עם הקהילה האירופית, אפט"א, רומניה, בולגריה, תורכיה וירדן בצבירה האירופאית ים תיכונית, נקבעו תנאים שעל היצואן/הטובין לקיים, בכדי שטובין ייהנו מהעדפת מכס במדינת הייבוא.

אחד התנאים שנקבע בהסכמים אלה הוא כי לטובין המיוצאים במסגרת הסכם הסחר תצורף תעודת תנועה EUR-1 או EUR-MED חתומה ע"י רשות המכס במדינת הייצוא והמעידה כי הטובין המפורטים בה הינם "מוצרי מקור" העומדים בכללי מקור ובכל שאר תנאי ההסכמים.

 

ההסכמים מאפשרים חלופות לתעודות תנועה EUR-1 ו/או EUR-MED בדמות של הצהרה ע"ג חשבונית, המעידה כי הטובין עומדים בכללי המקור ובכפוף לתנאים הבאים:

  • במידה וערך "מוצרי מקור" במשלוח אחד אינו עולה על סך 6,000 יורו, רשאי כל יצואן להצהיר הצהרת EUR-1 או EUR-MED , עפ"י נוסחים שנקבעו בהסכמים.
  • במידה ויצואן קיבל מעמד של "יצואן מאושר" ע"י רשות המכס במדינת הייצוא, הוא רשאי להצהיר הצהרת EUR-1 או EUR-MED לטובין שערכם בלתי מוגבל, עפ"י נוסחים שנקבעו בהסכמים.

 

נוהל יצואן מאושר של מינהל המכס הישראלי מפרט את הגורמים אליהם יש לפנות ואת המסמכים הרלוונטיים, התנאים והדרישות שעל היצואן לקיים בכדי לקבל מעמד של "יצואן מאושר" ע"י מינהל המכס הישראלי, וכן מהן מחויבויות היצואן לאחר קבלת מעמד זה. כמו כן, ההוראה דנה בפעולות עובדי יחידות היצוא בבתי המכס לצורך יישום הוראה זו.

להלן קישור לנוהל יצואן מאושר של מינהל המכס הישראלי.

  • שימו לב, נוכח משבר הקורונה, מינהל המכס מקיים אחת לתקופה מפגשי זום המיועדים ליצואנים המבקשים לחדש את תוקף המעמד "יצואן מאושר" עליהם הוא מודיע מראש באתר שלו, ומאפשר הרשמה בהתאם. 

 

למידע אודות כלל הסכמי הסחר עליהם חתומה ישראל- לחצו כאן

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה