שר הכלכלה והתעשייה החליט: לא יוטל היטל היצף נפרד ליצואן חדש בעניין כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה

בתאריך 8.7.19 הגישה חברת Hascelik Kablo San. Tic. A.S בקשה לקביעת היטל היצף בנפרד ליצואן חדש- קישור למידע נוסף

 

ביום 29.7.2020 הודיע שר הכלכלה כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 32כט(ג)(1) לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א- 1991, לאחר שנמסרו לו ממצאי הבחינה מחדש של הממונה על היטלי סחר וכן מסקנות והמלצות הוועדה המייעצת להיטל היצף והיטל משווה, בהתחשב, בין היתר, ביחסי הסחר של ישראל ובנימוקים הנוגעים למשק בכללו, נדחת הבקשה לקביעת היטל היצף נפרד ליצואן חדש, כמפורט בהחלטתו -קישור להחלטה המלאה

 

קישור למכתבו המלא של שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ בנושא זה

קישור למסקנות הוועדה המייעצת והמלצותיה בעניין הוראות סעיף 32 כט לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א- 1991 בנושא בקשת חברת Hascelik Kablo San. Tic. A.S. לקביעת היטל היצף בנפרד ליצואן חדש

למידע נוסף בתחום זה