פתיחה בהליך בחינת בקשה לקביעת היטל היצף נפרד ליצואן חדש בעניין יבוא בהיצף של כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה

מינהל יבוא במשרד הכלכלה מודיע כי בתאריך 8.7.19 הגישה חברת Hascelik Kablo San. Tic. A.S בקשה לקביעת היטל היצף בנפרד ליצואן חדש. דני טל, הממונה על היטלי סחר ומנהל מינהל היבוא מודיע כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 32כח לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991, הוא החליט לפתוח בהליך בחינה הבקשה. וזאת, לאחר שמצא כי הבקשה עומדת לכאורה בדרישות סעיף 32כז לחוק.

החלטות שתתקבלנה במסגרת או בעקבות בחינת בקשה זו עשויות להשפיע על התוצאות העסקיות של פעילותם הכלכלית של יבואני מוצר נשוא הבקשה, ואולי גם על גורמים נוספים.

באפשרות כל בעל עניין בהליך בחינת הבקשה שבנדון ו/או עלול להיפגש מתוצאותיה, להביא את עמדתם וטענותיהם בפני מינהל היבוא בתוך 30 ימים.

קישור להודעה על פתיחה בהליך בחינת בקשה לקביעת היטל היצף נפרד ליצואן חדש  (Hascelik Kablo San. Tic. A.S)

קישור להחלטה על הפתיחה בהליך בחינת הבקשה

קישור לנוסח גלוי של הבקשה לקביעת שיעור היצף והיטל היצף אינדיבידואליים ליצואן חדש

 

 

למידע נוסף בתחום זה