דו"ח ביקור אימות שנערך בטורקיה בחברת Hascelik Kablo

בתאריך 8.7.19 הגישה חברת Hascelik Kablo San. Tic. A.S בקשה לקביעת היטל היצף בנפרד ליצואן חדש- קישור למידע נוסף

מועד העברת ממצאי הבחינה לוועדה המייעצת לשר הכלכלה והתעשייה הוארך ע"י דני טל, הממונה על היטלי סחר ומנהל מינהל היבוא עד ליום 08.03.2020- קישור למידע נוסף

כעת, משרד הכלכלה מפרסם את דו"ח ביקור אימות שנערך בטורקיה בחברת Hascelik Kablo- במסגרת בקשת חברת Hascelik Kablo לקביעת היטל היצף בנפרד ליצואן חדש

קישור לדו"ח המלא

 

 

למידע נוסף בתחום זה