החלטה על הארכת מועד הגשת ממצאי בחינת בקשה לקביעת היטל היצף נפרד ליצואן חדש בעניין יבוא בהיצף של כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה

בתאריך 8.7.19 הגישה חברת Hascelik Kablo San. Tic. A.S בקשה לקביעת היטל היצף בנפרד ליצואן חדש- קישור למידע נוסף

כעת, מודיע דני טל, הממונה על היטלי סחר ומנהל מינהל היבוא כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 32כח(ג) (3) לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991, הוא החליט להאריך את מועד העברת ממצאי הבחינה לוועדה המייעצת לשר הכלכלה והתעשייה עד ליום 08.03.2020 בשל הטעמים הבאים:

1. בשל חגי תשרי תש"פ.

2. ארכות להגשת מידע/מסמכים שהגישה המבקשת

3. עומס עבודה בשל חקירות נוספות והפניית משאבים לטיפול בעתירות משפטיות.

קישור להודעתו המלאה של דני טל

למידע נוסף בתחום זה