עדכוני תקינה - אפריל 2019

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת התקנים הבאים:

בפרסום 8204 בילקוט הפרסומים הודיעו על החלפת / ביטול רשמיות סעיפי התקנים הבאים:

בתקן ת"י 61386 חלק 24 - מערכות מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת: הטמנה תת–קרקעית, מאפריל 2010 -

(1) בסעיף 7.1, רשמיות סעיפי משנה e, f, g, h- בטלה;
(2) בסעיף 7.1.3, רשמיות הסיפה המתחילה במילים "היצרן יפרט הנחיות" - בטלה;
(3) בסעיף 7.7, רשמיות הסיפה המתחילה במילים "אורך המובל" - בטלה.

בת"י 383 חלק 2 - גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה מתכתי, מינואר 2008, בתת–סעיף 6.1, רשמיות הסיפה שמתחילה במילים "חרוזים להשחלת המוליכים" - בטלה.

במקום ת"י 5438 חלק 9 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומיניום גופרתי, מאוגוסט 2005, יבוא: "ת"י 5438 חלק 9 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומיניום גופרתי, מאפריל 2019, אשר יהיה רשמי במלואו, למעט המילים "ריכוז האלומיניום (באחוזי משקל)" בסעיף 6.4 במסלול ההתאמה לתקן האירופי."

במקום ת"י 5438 חלק 11 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת– כלורי, ממאי 2005, יבוא: "ת"י 5438 חלק 11 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת–כלורי, מאפריל 2019."

במקום ת"י 5438 חלק 3 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן תת– כלורי, ממאי 2011 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, מנובמבר 2011, יבוא: "ת"י 5438 חלק 3 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן תת–כלוריטי, מאפריל 2019 , אשר יהיה רשמי במלואו למעט התוספות הלאומיות במסלול ההתאמה לתקן האמריקני בסעיפים האלה:
(1) תת–סעיף 4.2.3.1;
(2) הסיפה המתחילה במילים "בסוף הסעיף" סעיף 4.3.3.1;
(3) סעיף 4.4.3."

בפרסום 8197 בילקוט הפרסומים הודיעו על החלפת / ביטול רשמיות סעיפי התקנים הבאים:

ת"י 62676 חלק 4 - מערכות חוזי למעקב המיועדות לשימוש ביישומי אבטחה: קווים מנחים ליישום, ממרס 2019 בא במקום ת"י 50132 חלק 7 מפברואר 2012;

ת"י 4348 חלק 2 - בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים: מניעת שרפה במהלך ריתוך, חיתוך ועבודות חמות אחרות, ממרס 2019 בא במקום המהדורה מנובמבר 2011;

ת"י 6385 - עקרונות ארגונומיים לתכנון מערכות עבודה, ממרס 2019 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2013;
ת"י 60896 חלק 21 - מצברים נייחים מטיפוס עופרת-חומצה: מצברים מווסתי שסתום-שיטות בדיקה, ממרס 2019 בא במקום ת"י 60896 חלק 2 מדצמבר 2002;
ת"י 60896 חלק 22 - מצברים נייחים מטיפוס עופרת-חומצה: מצברים מווסתי שסתום-דרישות, ממרס 2019 בא במקום ת"י 60896 חלק 2 מדצמבר 2002;
ת"י 60086 חלק 2 - סוללות ראשוניות: מפרטי דרישות בעבור מאפיינים פיזיים וחשמליים, ממרס 2019 בא במקום ת"י 990 חלק 2 ממרס 2013;
ת"י 60730 חלק 2.15 - אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות לאמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים בעלי חישה לזרימת אוויר, לזרימת מים ולמפלס מים, ממרס 2019 בא במקום המהדורה מיוני 2013;

ת"י 904 חלק 1 - טפסות לבטון: עקרונות, גיליון תיקון מס' 2, ממרס 2019 למהדורה מדצמבר 2010 ומגיליון התיקון מנובמבר 2016;
ת"י 755 - סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה, גיליון תיקון מס' 5, ממרס 2019 למהדורה מיולי 2013 ומגיליונות התיקון מפברואר 2015, מאוגוסט 2015, מאפריל 2016 וממרס 2018;
ת"י 1003 חלק 2.2 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי מתכת המצופים באמייל זגוגי ובאמייל פורצלן - גבולות מותרים, גיליון תיקון מס' 1, ממרס 2019 למהדורה מיוני 2013;
ת"י 1003 חלק 3.2 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים - גבולות מותרים, גיליון תיקון מס' 1, ממרס 2019 למהדורה מיוני 2013.

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 8098 ג"ת 1- אופניים - דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים.

ת"י 1227 חלק 3.1 ג"ת 1- תכן גשרים: גשרי רכבת - עומסי רכבת ודרישות גיאומטריות.

ת"י 1888 ג"ת 1- מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. מסמכי הנת"מ הבאים אושרו בועדת היתרים 26.3.19- מתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן:

נת"מ לת"י 268 חלק 1 -  יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב.

נת"מ לת"י 995 חלק 3- תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים.

נת"מ לת"י 69 ות"י 579 חלק 2- מחממי מים חשמליים בעלי וויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי ו\או אוגרי מים.

נת"מ לת"י 682 חלק 3- מיטות ומיטות מתקפלות לשימוש ביתי: עריסות- דרישות בטיחות.

נת"מ לת"י 4570 חלק 1- מערכות לאוורור ולסינון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מפוחים.

נת"מ לת"י 4570 חלק 2- מערכות לאוורור ולסינון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: שסתומים.

נת"מ לת"י 4570 חלק 3- מערכות לאוורור ולסינון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מסננים.

נת"מ לת"י 4570 חלק 4- מערכות לאוורור ולסינון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מערכות בעלות מסנן יחיד – תכן והתקנה.

למידע נוסף בנושא ניתן לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. מסמכי נת"מ המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים:

נת"מ לת"י 129 חלק 1- מטפים מטלטלים.

למידע נוסף בנושא ניתן לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

5. לקיחת חלק בפעילות הלשכה במנהלת תו תקן במכון התקנים- נוהל 006 המתייחס לפיקוח על מוצרים במסלול תו תקן לרבות מוצרים מיובאים במסלול זה:

במנהלת תו תקן במכון התקנים, עוסקים בנוהל 006 המתייחס לפיקוח על מוצרים במסלול תו תקן לרבות מוצרים מיובאים במסלול זה.
בין היתר מדובר על תהליך פיקוח שיצריך 4 בדיקות באתר הייצור מדי שנה.
מי מכם שהנושא רלוונטי עבורו ומעוניין להיות מעורב בפעילות שלנו בהקשר זה מתבקש לעדכן בכך בהקדם את רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה – razh@chamber.org.il

6. משרד הכלכלה- יציאה לפגרה בחול המועד פסח:
בחול המועד פסח, יצא משרד הכלכלה והתעשייה לפגרה. במהלך ימים אלו לא יהיה מענה במשרד וכל הבקשות שיתקבלו יטופלו לאחר החג. נא היערכותכם בהתאם.

7. דגשים והנחיות ליבואנים וסוכני המכס- תפעול מערכת התקשורת והמידע החדשה של הממונה על התקינה שתעלה לאוויר ב-30.4.19 בשעה 17:00:

המערכת יוצאת ממשקים בין מעבדות בדיקה, הממונה על התקינה והמכס ועם מערכות לוויין שפותחו במקביל כמו: מרשם היבואנים, פורטל היבואנים ופורטל מעבדות. המערכת אינה כוללת ולא נועדה לייצר ממשקים בין יבואנים למעבדות בדיקה, לרבות הליך הגבשת בקשת היבואנים לשחרור הטובין- כל מעבדת בדיקה נדרשה לייצר ממשק עם לקוחותיה.

שימו לב למספר שינויים במספר סעיפים, אשר יחולו עם הפעלת מערכת מת"מ ואשר נוגעים ליבואנים / סוכני מכס / מעבדות. כלל השינויים מפורטים במסמך המצורף ומתייחסים לפרמטרים הבאים: אופן הגשת הבקשה- ישירות למעבדה, אופן שיגור אישור שחרור מותנה למכס, אישור עמידה בדרישות הממונה, פורטל יבואנים, פורטל מעבדות, הגשת הצהרות למכס, שרות תמיכה טכנית.

מצ"ב קישור למאמר המלא בנושא

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל:  meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה