דגשים והנחיות ליבואנים וסוכני המכס- תפעול מערכת התקשורת והמידע החדשה של הממונה על התקינה

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מפרסם מסמך הנחיות, דגשים ותמיכה למערכת התקשורת והמידע החדשה אשר תעלה ביום ג', 30.4.19 החל מהשעה 17:00

מערכת התקשורת והמידע (מת"מ), כפי שהוגדרה בפקודת היבוא והיצוא, נועדה לאפשר פתיחה לתחרות של תחום בדיקות הטובין המיובאים שחל עליהם תקן רשמי, וכן לאגור מידע ונתונים אודות בדיקות הטובין.

 

המערכת יוצרת ממשקים בין מעבדות בדיקה, הממונה על התקינה והמכס ועם מערכות לוויין שפותחו במקביל כמו: מרשם היבואנים, פורטל היבואנים ופורטל מעבדות. המערכת אינה כוללת ולא נועדה לייצר ממשקים בין יבואנים למעבדות בדיקה, לרבות הליך הגשת בקשת היבואנים לשחרור הטובין- כל מעבדת בדיקה נדרשה לייצר ממשק עם לקוחותיה.

 

שימו לב למספר שינויים במספר סעיפים, אשר יחולו עם הפעלת מערכת מת"מ ואשר נוגעים ליבואנים / סוכני מכס / מעבדות. כלל השינויים מפורטים במסמך המצורף ומתייחסים לפרמטרים הבאים: אופן הגשת הבקשה- ישירות למעבדה, אופן שיגור אישור שחרור מותנה למכס, אישור עמידה בדרישות הממונה, פורטל יבואנים, פורטל מעבדות, הגשת הצהרות למכס, שרות תמיכה טכנית.

 

קישור למסמך המלא

קישור למידע באתר משרד הכלכלה

 

קישור למידע נוסף אודות המערכת, כולל הודעה של מכון התקנים ללקוחותיו על רקע שינוי זה, קישור למידע מפורט לגבי תקנים פתוחים לתחרות שניתנה הכרה למעבדות פרטיות בארץ בעניינם, וקישור להסבר כיצד להגיש בקשות לחרמון מעבדות במערכת החדשה

למידע נוסף בתחום זה