עדכוני תקינה 16.9.2018

1. במסגרת הליך להתאמת דרישות בארץ לדרישות בעולם, ובהמשך לפרסום קודם, משרד הכלכלה פרסם להערות הציבור שורה ארוכה של תקנים נוספים
בהמשך לעדכונים קודמים בנושא פורסמה הודעה רביעית של הממונה על התקינה עם תקנים שנמצאים בבחינה לקראת החלפה / עדכון / הסרת רשמיות
קישור להודעה הרביעית

אתם מוזמנים לבחון את התקנים הרלוונטיים לכם ולעדכן בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן ככל שיש לכם הערות.

2. משרד הכלכלה פרסם טיוטה להערות הציבור בדבר הקדמת ההחלה הדרגתית של פתיחת התחרות ביבוא טובין
קישור למאמר בנושא

3. הממונה על התקינה פרסם להערות שורה של מסמכים שצפויים להחליף נספחי ש' לתקנים בתחום הכימיה ואיכות הסביבה
קישור למאמר בנושא

4. פורסמו ברשומות הודעות על עדכון או קביעת התקנים המפורטים להלן:

4.1 קישור לפרסום ברשומות ילקוט הפרסומים 7934 בו נכללים בין היתר העדכונים הבאים:

הודעה בדבר קביעת תקנים
ת"י 6230 - גלגינוע (קורקינט חשמלי) - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מיולי 2018, בא במקום המהדורה מאוגוסט 2014.
ת"י 6465 - שוחות ותאי בקרה עשויים פוליאסטר מחוזק בסיבי זכוכית,מיולי 2018.
הודעה בדבר שינויים בתקנים
ת"י 63 חלק 1 - מדידת זרימת מים במובלים סגורים טעונים במלואם - מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: דרישות, גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2018 למהדורה מאפריל 2012.
ת"י 63 חלק 3 - מדידת זרימת מים במובלים סגורים טעונים במלואם - מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: שיטות בדיקה וציוד, גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2018 למהדורה מאפריל 2012.
ת"י 116 - מזוט, גיליון תיקון מס' 2 מיוני 2018 למהדורה מדצמבר 2007 ולגיליון התיקון מנובמבר 2012.
ת"י 1452 טכנולוגיית המידע - מערך קלידים עברי במקלדת עברית - לטינית למחשבים, גיליון תיקון מס' 1, מיוני 2018 למהדורה מאוקטובר 2013.
ת"י 1440 חלק 1 - משטחי עבודה מאבן: משטחים מאבן טבעית, גיליון תיקון מס' 1, מיוני 2018 למהדורה מפברואר 2002.
ת"י 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2018 למהדורה מאוקטובר 2016.
ת"י 5327 - לוחיות זיהוי לכלי רכב, גיליון תיקון מס' 1 מיולי 2018 למהדורה מינואר 2016.
ת"י 1227 חלק 3.1 - תכן גשרים: גשרי רכבת- עומסי רכבת ודרישות גיאומטריות, תיקון טעות מיולי 2018 למהדורה מאוקטובר 2017.
ת"י 5664 חלק 2 - מתקנים תעשייתיים הצורכים גז טבעי - דרישות בטיחות למתקנים, לסביבת העבודה, לבדיקה ולאישור ולצנרת אספקת גז טבעי, גיליון תיקון מס' 1 ממאי 2018 ולמהדורה מיוני 2006.
ת"י 9001 - מערכות ניהול איכות - דרישות, גיליון תיקון מס' 1 ממאי 2018 למהדורה מדצמבר 2015.
ת"י 17100 - שירותי תרגום - דרישות עבור שירותי תרגום, גיליון תיקון מס' 1 ממאי נ2018 למהדורה מאוקטובר 2017. 

4.2 קישור לפרסום ברשומות ילקוט הפרסומים 7936 בו נכללים בין היתר הודעות על קביעת התקנים:

ת"י 4007 חלק 2 - מיטות קומתיים ומיטות גבוהות: שיטות בדיקה, ממאי 2018, בא במקום המהדורה מפברואר 2014.
ת"י 6208 - בשר עוף (תרנגול הבית) - עופות שלמים וחלקיהם, ממאי 2018.
ת"י 12408 חלק 7 - התקני ציפה אישיים: חומרים ורכיבים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, ממאי 2018.
ת"י 12408 חלק 8 - התקני ציפה אישיים: אביזרים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, ממאי 2018.
ת"י 12408 חלק 9 - התקני ציפה אישיים: שיטות בדיקה, ממאי 2018.
ת"י 55000 - ניהול נכסים - סקירה כללית, עקרונות ומונחים, ממאי 2018.
ת"י 55001 - ניהול נכסים - מערכות ניהול - דרישות, ממאי 2018.
ת"י 55002 - ניהול נכסים - מערכות ניהול - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 55001, ממאי 2018.
ת"י 62722 חלק 1 - ביצועי מנורות: דרישות כלליות, ממאי 2018, בא במקום ת"י 5288 מדצמבר 2002, וגיליונות התיקון מאפריל 2013 ומדצמבר 2015.
ת"י 5056 - מכשירי בישול לשימוש מסחרי מכשירים הצורכים גפ"מ (גז פחמימני מעובה) ומכשירים הצורכים גפ"ם וחשמל - דרישות בטיחות, מיולי 2018 בא במקום המהדורה מדצמבר 2003.
ת"י 5356 חלק 1 - מערכות כיבוי אש: כיבוי אש בכימיקלים יבשים, מיולי 2018 בא במקום המהדורה מדצמבר 2011.
ת"י 5826 חלק 12 - מנהור: מנהרות לתחבורה - תכן מבנים - מערכות ניקוז, מיולי 2018.
ת"י 1258 חלק 7 - ביגוד מגן: ביגוד להגנה מפני חום ולהבה - דרישות ביצועים מינימליות מיולי 2018 בא במקום המהדורה מפברואר 2015.
ת"י 62076 - מיתקני חימום חשמלי תעשייתיים שיטות בדיקה לתנורי תעלה השראיים ולתנורי כור (כבשנים) השראיים, מיולי 2018.
ת"י 4570 חלק 1 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מפוחים מיולי 2018 בא במקום המהדורה מספטמבר 2011.
ת"י 4570 חלק 2 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: שסתומים: מיולי 2018 בא במקום המהדורה מספטמבר 2011.
ת"י 4570 חלק 3 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים ובמרחבים מוגנים:
מסננים, מיולי 2018, בא במקום המהדורה מספטמבר.
ת"י 4570 חלק 4 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מערכות בעלות מסנן יחיד - תכן, התקנה ותחזוקה, מיולי 2018, בא במקום המהדורה מספטמבר 2011.
ת"י 4570 חלק 5 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים ובמרחבים מוגנים:
מערכות המורכבות מסוללות מסננים - תכן, התקנה ותחזוקה, מיולי 2018, בא במקום המהדורה מנובמבר 2009.

5. הממונה על התקינה הודיע על כוונתו לעדכן את ת"י 1145 (סימון מזון ארוז מראש) באמצעות גיליון תיקון מספר 9
להלן קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בדבר שינוי התקן הרשמי כלהלן:
ת"י 1145 – סימון מזון ארוז מראש (יולי 1982), לרבות ג"ת מס' 2 (ספטמבר 1989), ג"ת מס' 3 (יולי 1995), ג"ת מס' 4 (יוני 1996), ג"ת מס' 5 (דצמבר 2000), ג"ת מס' 6 (מאי 2002), ג"ת מס' 7 (ספטמבר 2008), ג"ת מס' 8 (פברואר 2013) על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 9 (ספטמבר 2018);

 קישור להודעת הממונה
קישור לאתר לצפיה בתקנים ישראלים רשמיים 
התייחסויות ככל שיש ניתן להעביר בהתאם למפורט בפניה או קודם לכן אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

6. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 1343 - צבעים ולכות: דרישות כלליות
ת"י 5281 חלק 2 ג"ת 1 -בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מגורים
ת"י 6385 - עקרונות ארגונומיים לתכנון מערכות עבודה
ת"י 5435 - מערכות תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב קבוע
ת"י 15883 חלק 3 - מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות ובדיקות למכונות...
ת"י 24722 - כנולוגיית מידע- ביומטרייה - מיזוג רב-מודלי..
ת"י 17975 - טכנולוגיית המידע-בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים..
ת"י 961 חלק 12 - תאימות אלקטרומגנטית: כלי רכב, סירות ומנועי שרפה
ת"י 60974 חלק 10 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: דרישות תאימות אלקטרומגנטית
ת"י 62040 חלק 2 - דרישות תאימות אלקטרומגנטית:(UPS) מערכות אל-פסק
ת"י 62920 - מערכות פוטו - וולטאיות לייצור חשמל- דרישות תאימות..
ת"י 5515  (חלקים 21.1-21.7) - ציוד ספורט: מזרני ספורט...

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

7. מכתב ממכון התקנים בנושא עדכון התקן לצעצועים
קישור למאמר בנושא

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה