עדכון תקינה - ספטמבר 2018

1. במסגרת הליך להתאמת דרישות בארץ לדרישות בעולם, ובהמשך לפרסום קודם, משרד הכלכלה פרסם להערות הציבור שורה ארוכה של תקנים נוספים
קישור למאמר עם פרסומים של הממונה על התקינה מיום 19.8.18
קישור למאמר עם פרסומים של הממונה על התקינה מיום 2.9.18
אתם מוזמנים לבחון את התקנים הרלוונטיים לכם ולעדכן בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן ככל שיש לכם הערות.

2 . פורסמה ברשומות אכרזה של שר הכלכלה על ביטול הרשמיות של התקנים המפורטים להלן:
ת"י 790 - ראש ברזל מסגסוגת נחושת בעל ראש לא מתרומם...
ת"י 1076: זרנוקי לחץ מחוזקים מפוליויניל כלורי (PVC) לחומרי ריסוס למים או לאוויר...
קישור לפרסום ברשומות

3. הממונה על התקינה הודיע על כוונתו לעדכן את ת"י 1212-1 באמצעות גיליון תיקון מספר 6
להלן קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בדבר שינוי התקן הרשמי כלהלן:
ת"י 1212 חלק 1– מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות (מאי 2003), לרבות ג"ת מס' 1 (דצמבר 2004), ג"ת מס' 2 ( מרס 2006), ג"ת מס' 3 (אוגוסט 2008), ג"ת מס' 4 (ספטמבר 2012), וג"ת מס' 5 (פברואר 2018) ע"י פרסום גיליון תיקון מס' 6 (מרס 2018);

 קישור להודעת הממונה
קישור לאתר לצפיה בתקנים ישראלים רשמיים 
התייחסויות ככל שיש ניתן להעביר בהתאם למפורט בפניה או קודם לכן אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 1080 חלק 21 - טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: רובוטיקה
ת"י 60079 חלק 0 - אטמוספרות נפיצות: ציוד - דרישות כלליות
ת"י 60079 חלק 7 - אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות בטיחות מוגברת "e"
ת"י 60079 חלק 18 - אטמוספרות נפיצות: הגנה של ציוד באמצעות כמיסה "m"
ת"י 60079 חלק 32.1 - אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי - מדריך...
ת"י 60730 חלק 2.15 - אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות
ת"י 5281 חלק 0 - ג"ת 1 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות כלליות
ת"י 5281 חלק 1 ג"ת 1 -בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים
ת"י 5281 חלק 3.3 ג"ת 1 -בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני גרעין ומעטפת בנייני משרדים
ת"י 5281 חלק 9.1 ג"ת 2 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה):דרישות לבנייני תעשייה
ת"י 5282 חלק 9.2 ג"ת 2 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות למתחמי תעשייה
ת"י 1607  - שסתומים כדוריים ידניים ושסתומים קוניים ידניים בעלי תחתית סגורה להתקנה במערכות גז למבנים
ת"י 5827 חלקים 8 + 9+ 10 - מנהרות כביש: תפעול המנהרה, מערכות גילוי ומערכות פיקוח
קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

5. נת"מ נוסף אושר בועדת היתרים- (רלוונטי למסלול תו תקן בלבד)

מתייחס לת"י 6408 : אגרגאטים קלים , אושר על ידי ועדת היתרים בתאריך: 15.08.18.
למידע נוסף ולעיון בנת"מ ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה