עדכון תקינה אוגוסט 2018

1. מפגש הדרכה חשוב על נהלי הממונה על התקינה - 14.8.18
למידע נוסף ולהרשמה

2. בהמשך לפנייתנו למנהל תקינה עודכן נוסח הצהרת יבואן בקבוצות תקינה 2 ו- 3
קישור למאמר בנושא זה

3. בחינת האפשרות להגביל את תכולת העופרת גם בצבעים תעשייתיים
קישור למאמר בנושא

4. פרסומים ברשומות של הסרת רשמיות מתקנים
הסרת רשמיות מת"י 80 לבד וקרטון ביטומניים - קישור לפרסום ברשומות
הסרת רשמיות מת"י 63 (חלקים 1 + 3) המתייחס למדי מים - קישור לפרסום ברשומות (הפיקוח על מוצרים אלו אמור להיות מוסדר על ידי רשות המים) - למידע נוסף בנושא ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

5. פרסומים ברשומות של הכרזה החלפה או שינוי בתקנים
ת"י 60601 חלק 2.3 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים (מחליף את ת"י 60601 מיולי 2018) - קישור לפרסום

ת"י 14304 - מוצרי בידוד תרמי לציוד בניה ולמתקני תעשייה  מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF) המיוצרים במפעל - פרסום על החלפת מהדורה קודמת ועל רשמיות סעיפים מהתקן. קישור לפרסום

ת"י 60730 חלק 2.7 - אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים - דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן. הכרזה עליו כתקן רשמי. קישור לפרסום

ת"י 1157 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים. קישור לפרסום

ת"י 61347 חלק 2.3 - אבזרי הפלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או / וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות פלוארניות. קישור לפרסום

​ת"י 900 חלק 2.23 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער.​

ת"י 900 חלק 2.25 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי מיקרוגל, לרבות תנורי מיקרוגל משולבים​.

ת"י 900 חלק 2.15 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים. ​

ת"י 900 חלק 2.17 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, לכריות, לפריטי לבוש ולמכשירי חימום גמישים דומים​.

ת"י 900 חלק 2.80 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים​.

קישור לפרסום ברשומות לגבי החלפת חלקים אלו בת"י 900

ת"י 69 - מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי - עודכן באמצעות גיליון תיקון - קישור לפרסום

קישור לאתר לצפיה בתקנים ישראלים רשמיים (התקנים החדשים צפויים לעלות לאתר זה בקרוב)

6. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 60086 - סוללות ראשוניות (חלקים 2 + 5).
ת"י 60596 מצברים נייחים מטיפוס עופרת-חומצה (חלקים 21 + 22).
ת"י 60204 חלק 1- בטיחות מכונות-ציוד חשמלי של מכונות: דרישות כלליות.
ת"י 62676 חלק 4 - מערכות חוזי למעקב המיועדות לשימוש ביישומי אבטחה קוים מנחים ליישום.
ת"י 23- מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות (חלקים 1 + 23 - גיליונות תיקון)
ת"י 19785 חלק 1 - טכנולוגיית המידע-מסגרת לתסדירי (פורמטי) חילוף ביומטריים משותפים...
ת"י 29109 חלק 1 - טכנולוגיית המידע-מתודולוגיה לבדיקת התאמה של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים...
ת"י 29194 - טכנולוגיית המידע-ביומטרייה- מדריך לביצוע תכן
ת"י 900 חלק 2.15 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים
ת"י 4422 - פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים... (חלקים 2 + 3)

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

7. מסמכי נת"מ - מתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן
נת"מ לת"י 1505 חלק 2 מערכות לטיפול במי שתיה - מערכות אוסמוזה הפוכה - אושר בועדת היתרים.
נת"מ לת"י 1923 חלק 2 - ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי ייצור מוצרים - אושר בועדת היתרים (סעיף 1.1 בו צפוי לעלות במנהלת תו תקן)
למידע נוסף בנושא ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן

8. הצגת מועמדות לועדות מומחים
ועדת מומחים מס' 830301 – מיכשור אכיפה
שתעסוק בהכנת תקן חדש הדן במכשיר אכיפה מאויש הכולל מצלמה לתיעוד עבירות מהירות באמצעות רדאר. פרויקט תקינה זה הוא ביוזמת ובמימון משטרת ישראל שתיקח חלק בוועדת המומחים שתוקם. מאחר ולא קיימת תקינה בעולם בתחום מיכשור האכיפה, התקינה
הראשונית תוכן ע"י יועץ זר ועל בסיס רגולציה הולנדית.
וועדת מומחים 620419-בנייה בת קיימא-פנים

ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרו שלהלן למידע נוסף ולהגשת מועמדות לועדות אלו.

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה