בהמשך לפנייתנו למנהל תקינה עודכן נוסח הצהרה בקבוצות תקינה 2 ו- 3

בהמשך לרפורמה בתקינה והמעבר מתצהיר בחתימת עו"ד להצהרת יבואן בקבוצות תקינה 2 ו- 3, על היבואנים לחתום על הצהרה לפי נספח א להוראות ונהלי הממונה על התקינה בטופס בפורמט שלא אפשר למלא את הטופס בצורה אלקטרונית וכאשר מספר השורות שניתן לכלול בכל טופס, מוגבל.

בהמשך לפנייתנו מנהל תקינה במשרד הכלכלה עדכן את הטופס שהוא כעת בפורמט וורד ומאפשר הוספת שורות ללא מגבלה.
תשומת לבכם לפסקאות בראשית הנספח המעודכן שנועדה לוודא שלא ייעשו מניפולציות בטופס מעבר למילוי הפרטים כנדרש.

קישור לאתר משרד הכלכלה ובו הוראות ונהלי הממונה על התקינה ונספח א' העדכני

יצויין שאנחנו גם בקשר עם מנהל תקינה במשרד הכלכלה במטרה להפוך את הטופס לטופס מקוון שאין צורך לצרף כנספח. ככל שיהיו התפתחויות בהקשר זה, נעדכן.

בהזדמנות זו נזכיר שיש משמעות רבה לחתימה על הצהרות אלו ושחשוב לוודא שאתם מבינים היטב על מה אתם חותמים ואיך אתם מוודאים שההצהרה מבוססת.

נהלי הממונה על התקינה מבהירים בין היתר מה המסמכים שעל יבואן להחזיק גם בקבוצות תקינה 2 ו- 3 וביום 14.8.18 נקיים מפגש הדרכה בלשכה, עם הממונה על התקינה לגבי הוראות ונהלי הממונה על התקינה ביבוא טובין - קישור להזמנה למפגש ההדרכה

למידע נוסף בתחום זה