עדכוני תקינה יולי 2018

1. פורסמה רשימת התקנים הרשמיים שביבוא אישי שלהם אין חובה שהמוצרים יעמדו בתקן
בהמשך לרפורמה שמקדמת הממשלה להסרת חסמים ביבוא אישי, לתיקון חוק התקנים שאושר במסגרת חוק ההסדרים האחרון, פורסמה רשימת התקנים הרשמיים החלים על מצרכים שביבוא אישי פטורים מחובת עמידה בדרישות תקן רשמי.
קישור לפרסום ברשומות הכולל את הרשימה והתנאים לפטור
כזכור הלשכה פועלת ותמשיך לפעול כנגד הרפורמה הקיצונית הזו - קישור למאמר בנושא

2. פורסמה ברשומות אכרזת רשמיות על סעיף 4.2 בת"י 2206 - "זרנוק" מתוך ת"י 2206 חלק 1
קישור לפרסום ברשומות בה גם מועד הכניסה לתוקף
תשומת לבכם שסעיף 4.2.3 המתייחס לאורך הזרנוק הוחרג מאכרזת הרשמיות.

3. פורסמו ברשומות הכרזות על החלפת התקנים הרשמיים הבאים
ת"י 60601 חלק 1 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי 
ת"י 1430 חלק 1 -יריעות לאיטום גגות: יריעות PVC
ת"י 47 נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים
ת"י 900 חלק 2.3 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מגהצים חשמליים
ת"י 900 חלק 2.9 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי צליה, קליה ומכשירי בישול מיטלטלים דומים 
ת"י 900 חלק 2.14 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכישירי מטבח 
קישור לפרסום ברשומות עם אכרזות אלו

ת"י 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמוצרים דומים
קישור לפרסום ברשומות עם אכרזה זו

ת"י 900 חלק 2.24 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח
ת"י 5562 - ניקל במוצרי מתכת המיועדים לבוא במגע עם גוף האדם הוחלף בתקנים ת"י 1811 ות"י 16128
ת"י 60601 חלק 2.2 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי ... ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ושל אביזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה
קישור לפרסום ברשומות עם אכרזה זו

ת"י 60227 חלק 3 - כבלים מבודים בפוליויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ 450/750 וולט: כבלים ללא מעטה המיועדים לתיול קבוע - עודכן בגיליון תיקון - קישור לפרסום ברשומות של אכרזה זו 

קישור לאתר לצפיה בתקנים ישראלים רשמיים (התקנים החדשים צפויים לעלות לאתר זה בקרוב)

4. הממונה על התקינה בוחן הסרת הרשמיות מהתקנים המפורטים להלן
ת"י 790 - ראש ברז מסגסוגת נחושת בעל כוש לא מתרומם
ת"י 538 (מספר חלקים כמפורט בפניה) - אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת
ת"י 1076 זרנוקי לחץ מחוזקים בפוליויניל כלורי (PVC) לחומרי ריסוס, למים או לאוויר
קישור לפנייתו של הממונה בנושא זה
התייחסויות ככל שיש ניתן להעביר בהתאם למפורט בפניה ישירות למנהל תקינה או אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

5. עדכון רשימת "הכמויות הקטנות"
ממשרד הכלכלה עדכנו אותנו כי רשימת הכמויות הקטנות מתוקף הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה עודכנה ביחס למספר מוצרים כמפורט להלן:

 

מספר סידורי

מוצר

כמות למשלוח

כמות שנתית

36

מחקים

100 יח'

500 יח'

38

עפרונות, עפרונות צבע, צבעי גואש, צבעי מים ,צבעי אצבעות וגירים

20 סטים או יחידות

40 סטים או יחידות

131

מכשיר לעיצוב שיער (מברשת חשמלית/מחליק שיער)

3

9

קישור לרשימת הכמויות הקטנות העדכנית

6. הממונה על התקינה בוחן החלפת התקן הרשמי ת"י 885 על חלקיו (שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון)
קישור לפניית הממונה על התקינה
קישור לאתר בו ניתן לעיין בתקן כפי שהועבר לבחינה של הממונה על התקינה
הערות ככל שיש ניתן לשלוח ישירות לממונה על התקינה בהתאם למפורט בפניה או אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

7. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5515 חלקים 15, 16, 17, 18, 19 העוסקים בציוד ספורט מתחום ההתעמלות
ת"י 15883 חלק 4 - מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות ובדיקות למכונות

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

8. מסמכי נת"מ - מתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן
נת"מ 6408 - אגרגאטים קלים תאי מאושפרים באוטוקלאב -הועבר להערות יצרנים.
 למידע נוסף בנושא ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה